IMF leent Praag $ 1, 7 miljard voor hervorming economie

WASHINGTON, 8 JAN. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) zal Tsjechoslowakije 1, 7 miljard dollar lenen, de eerste lening sinds de toetreding tot het IMF september vorig jaar.

Het IMF prijst de economische politiek van de regering-Havel in verband het goed anticiperen op de directe gevolgen van de economische hervormingen. “De elementen van een sociaal vangnet zijn al aanwezig en voorzien in inkomenssteun voor de ouderen, gehandicapten, niet-werkenden ouders, kinderen en werklozen”. De hervormingsmaatregelen zelf krijgen ook een voldoende van het IMF, waaronder de beperking van de loonstijgingen en een gedetailleerd plan voor de privatisering van de overheidsbedrijven. Verschillende maatregelen zijn deze maand ingegaan.

Tsjechoslovakije heeft de lening van het IMF onder meer nodig voor de gestegen kosten van ingevoerde produkten. Ongeveer een kwart daarvan bestaat uit olie en gas. De Sovjet-Unie levert minder olie zodat Tsjechoslawakije gedwongen wordt elders duurder olie in te kopen. Van de lening is 690 miljoen dollar bedoeld om de extra oliekosten op te vangen. Bovendien is 210 miljoen dollar gereserveerd voor het opvangen van eventuele nieuwe prijsstijgingen.

Het IMF zal 614 miljoen dollar direkt lenen en de rest (ruim een miljard dollar) later in vier gedeelten lenen over een periode van veertien maanden. Het IMF werkt altijd op deze manier om een stok achter de deur te houden. Een woordvoerder van het IMF zei te verwachten dat de lening de particuliere investeringen zal stimuleren.

Bijna een jaar geleden verstrekte het IMF een lening van 775 miljoen dollar aan Polen en 230 miljoen dollar aan Hongarije toen deze landen kozen voor de markteconomie.

De Sovjet-Unie zou ook graag voor leningen van het IMF in aanmerking komen maar zou daarvoor nadrukkelijker voor een markteconomie moeten kiezen. President Bush van de Verenigde Staten heeft voorgesteld de Sovjet-Unie voorlopig geassocieerd lid te maken zonder het recht geld te lenen. De VS zijn van de 154 aangesloten landen het invloedrijkste lid van het IMF. (Reuter, AP)