Dollar drukt resultaten petrochemie

ROTTERDAM, 8 JAN. De grote petrochemische bedrijven in het Rijnmondgebied hebben het moeilijk. De omzet van deze concerns - met name Shell, Esso, BP en Kuwayt Oil - is in 1990 met 6 procent afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De export was zelfs 10 procent kleiner.

Deze cijfers heeft de Rotterdamse Kamer van Koophandel (KvK) gisteren bekendgemaakt. Zij zijn onderdeel van de enquete die jaarlijks onder het regionale bedrijfsleven wordt gehouden. De enquete is gehouden na de Iraakse inval in Koeweit. Ongeveer 3100 bedrijven in dit gebied hebben de resultaten die zij over 1990 verwachtten aan de Kamer medegedeeld.

In 1989 groeiden omzet en export bij de grote petrochemie nog met respectievelijk 10 en 12 procent. Volgens voorzitter mr. R. P. M. de Bok van de KvK is de belangrijkste oorzaak van deze “enorme omslag” de lagere dollarkoers. Olie wordt in dollars afgerekend, zodat deze concerns gevoelig zijn voor koersveranderingen. De Bok noemt het dan ook niet verwonderlijk dat omzet, export en winst in deze sector sterker dalen dan bij andere grote bedrijven in ons land.

Ook in de transportsector in de Rijnmond trad een stagnatie op, hoewel de omzet nog wel met een procent steeg. De KvK beschouwt de resulaten in petrochemie en transport als een signaal voor de algemene economische gang van zaken. “Als het daar voorbij is, is het een a twee jaar later voorbij voor de toeleverende bedrijven. Met andere woorden: voor de economie in ons land zijn in 1992 en 1993 problemen te verwachten”, aldus KvK-secretaris Klein Molekamp. De bedrijven in de Rijnmond vertegenwoordigen ongeveer 10 procent van de Nederlandse economie.

De bedrijven die op de binnenlandse markt opereren, doen het beter. De grootste omzetgroei komt met 7 procent op rekening van van de zogenoemde overige sector. Die omvat naast de horeca de makelaardij, de zakelijke dienstverlening en dienstverlenende bedrijven als bewakingsdiensten, schoonmaakbedrijven en verhuurbedrijven. Ook de omzet in de detailhandel groeide met 6 procent. De overige industrie in het Rijnmondgebied zag de omzet groeien met 5 procent.

De economische groei in Zuid-Holland-Zuid (KvK Dordrecht) heeft zich in 1990 voortgezet. De omzet, de export en de werkgelegenheid namen met 4 procent toe. (ANP)