Deventer wil project tegen geweld en intimidatie

DEVENTER, 8 jan. - De gemeente Deventer zoekt naar nieuwe mogelijkheden om groeiende problemen als intimidatie, groepsgeweld op straat en woninginbraken het hoofd te bieden. Met name over intimidatie ontvangt de politie steeds meer signalen. De binnenstad en de sociaal zwakkere wijken hebben er het meest mee te kampen. Winkeldiefstallen en lichamelijk geweld worden lang niet altijd aangegeven omdat het slachtoffer bang is voor repressailles. Vaak hoort een wijkagent of rechercheur bij toeval van deze criminaliteit.

De gemeente heeft bij Justitie en Binnenlandse Zaken subsidie gevraagd voor een projekt dat uit drie onderdelen bestaat. Behalve naar het ontstaan van intimidatie wil de gemeente onderzoek verrichten naar een betere aanpak van het voorkomen van woninginbraken en groepsgeweld op straat. De uitbreiding van het politiekorps de afgelopen jaren - volgens korpschef A. D. Scholten nog maar op de helft van wat is beloofd - blijkt niet afdoende. “Door een dadergericht onderzoek willen we meer over de achtergronden van de problematiek te weten komen. Op de plegers van intimidatie zullen we het moeilijkst de vinger kunnen leggen. Naar de achtergronden van deze criminialiteit is ook nog niet eerder stelselmatig onderzoek verricht”, aldus de korpschef.

Bij woninginbraken pakt de Deventer politie in dertig procent steeds dezelfde daders. Ook bij groepsgeweld op straat is de pakkans zeer groot, aldus Scholten, maar toch neemt het aantal van deze misdrijven niet af.

De korpschef vermoedt dat de problemen in Deventer niet groter zijn dan in een stad van vergelijkbare grootte (66000 inwoners) elders in het land. In de regio Overijssel-West, waar het Deventer korps evenals de stad Zwolle onder valt, springt Deventer er echter wel uit. Een project als Deventer nu op het oog heeft is niet nieuw voor deze gemeente: op deze manier werden in het verleden ook problemen als gokverslaving en drugsoverlast met succes aangepakt.