Brussel zendt 200.000 ton boter voor een spotprijsje naar de Sovjet-Unie; EG vriest varkens in om prijs te steunen

ROTTERDAM, 8 JAN. De varkensslachterijen in de EG mogen sinds gisteren varkensvlees tijdelijk invriezen op kosten van de Europese Gemeenschap. Daarmee hoopt de EG de lage opbrengstprijzen voor varkensvlees te verbeteren. De Europese Commissie had op 17 december tot de maatregel besloten.

De prijzen voor varkensvlees zijn de laatste maanden erg laag door een verminderde vraag uit Japan (waar voorraden zijn ontstaan) en een tijdelijk hoog aanbod van vlees uit het voormalige Oost-Duitsland. Ook zou de Deense varkensvleesproduktie sterk gegroeid zijn. Door tijdelijk varkensvlees aan de markt te onttrekken, probeert de EG de prijzen te verbeteren.

Drie jaar geleden gaf de EG voor het laatst toestemming voor gesubsidieerde opslag van varkensvlees. Toen werd circa 200.000 ton vlees (ruim 2, 5 miljoen varkenskarkassen) opgeslagen. Achteraf bleek dat geen gelukkige keuze. Het vlees dat na enige maanden uit de vrieshuizen kwam, zorgde toen alsnog voor aanhoudend slechte prijzen. Het produktschap voor Vee en Vlees in Rijswijk ziet de huidige maatregel als laatste redmiddel voor ondersteuning van de markt.

De maatregel wordt uitgevoerd door het Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau (VIB) in Hoensbroek, het 'interventiebureau' van de EG in Nederland dat alle interventie-maatregelen van de EG uitvoert (zoals die voorrundvlees, boter, magere melkpoeder en tarwe).

Het bureau sluit contracten met vertegenwoordigers uit de varkensvleesverwerkende industrie, waarbij de contractanten zich vooraf verplichten het vlees vier, vijf of zes maanden buiten het verkeer te houden. Het bureau controleert de opslag en regelt de financiele vergoeding.

De huidige ingreep ('particuliere opslag') die voor boter, lamsvlees en rundvlees heel gewoon is, moet niet verward worden met de twee andere soorten interventie van het bureau: de 'openbare opslag' waarbij grote partijen rundvlees of magere melkpoeder en dergelijke tegen een garantie-prijs worden opgekocht (de EG wordt eigenaar) en de 'steunregeling' waarbij de definitieve verwerking van een produkt wordt gesubsidieerd. Het bekendste voorbeeld van dat laatste is de Bakkersboterregeling.

Bij de onderhavige regeling blijven de contractanten eigenaar van het varkensvlees. Ze moeten het vlees na 4, 5 of 6 maanden alsnog op de markt brengen en lopen dus het risico dat de prijzen dan nog lager zijn dan nu. Hoeveel gebruik er van de regeling zal worden gemaakt is dan ook niet zeker.

Het vlees wordt opgeslagen in particuliere vrieshuizen met een EG-erkenning. Het interventiebureau neemt aan dat die nog ruimte genoeg hebben, al zou er nu al veel interventie-rundvlees, varkensvlees en patates frites zijn opgeslagen. Wellicht ontstaan regionaal wat problemen.

Het produktschap voor Vee en Vlees zou graag zien dat Brussel besluit het overtollige varkensvlees naar de Sovjet-Unie te sturen in de vorm van voedselhulp. Ook de voorraden rundvlees (650.000 ton) zouden op die manier kunnen worden weggewerkt, aldus het PVV. Vorige week werd bekend dat de EG 200.000 ton boter voor een appel en een ei aan de Sovjet Unie verkoopt om de eigen voorraad op te ruimen.