Belading KLM in december gedaald

De beladingsgraad van de KLM is in december met 0, 8 procentpunt gedaald tot 69, 7 procent, tegen 70, 5 procent in december 1989. In de eerste negen maanden van het boekjaar 1990-1991 (april-december) is de beladingsgraad vergeleken met dezelfde periode van het vorige boekjaar met 0, 5 procentpunt verminderd gedaald van 72, 2 procent tot 71, 7 procent.

Het totale vervoer vorige maand steeg met zeven procent tot 383, 5 miljoen tonkilometer. In december 1989 was het totale vervoer 357, 6 miljoen tonkilometer. De produktie steeg vorige maand met acht procent van 507, 5 miljoen tot 550, 1 miljoen tonkilometer. Over de eerste negen maanden steeg het totale vervoer met zeven procent van 3354, 4 miljoen tot 3587, 9 miljoen tonkilometer. De produktie in die periode steeg met acht procent van 4646, 5 miljoen tot 5005, 2 miljoen tonkilometer.