Baker: er is geen sprake van uitstel ultimatum aan Irak

PARIJS- BAGDAD, 8 jan. - Er is geen sprake van uitstel van het ultimatum van de Veiligheidsraad aan Irak, dat 15 januari afloopt, zoals vanuit Bagdad is gesuggereerd. Dat heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker gisteren in Londen gezegd na besprekingen met zijn Britse ambtgenoot Douglas Hurd. Van Franse zijde is op een Frans-Arabisch vredesinitatief gezinspeeld.

“(De Iraakse president) Saddam Hussein heeft het in zijn macht om te bepalen of er vrede is of geen vrede”, zei Baker, die door Hurd werd gesteund. “De keus is aan hem. We hopen dat hij de juiste keus maakt.” Een Westeuropese diplomatieke bron in Bagdad had eerder op de dag gezegd dat de Iraakse president en PLO-leider Yasser Arafat Frankrijk hadden aangemoedigd op te roepen tot een zitting van de Veiligheidsraad om het ultimatum aan Irak voor ontruiming van Koeweit te verlengen. De boodschap zou zijn overhandigd aan de Franse parlementarier Michel Vauzelle, die zaterdag meer dan vier uur met Saddam Hussein sprak. Op zijn terugreis naar Parijs had Vauzelle in Tunis een ontmoeting met Arafat.

Baker, die morgen in Geneve de Iraakse minister van buitenlandse zaken Tareq Aziz spreekt - naar zijn zeggen als laatste kans om een oorlog in het Golfgebied te voorkomen -, reist vandaag nog naar Duitsland en Italie. Vanochtend sprak hij in Parijs zijn Franse ambtgenoot Roland Dumas temidden van wat door diplomatieke bronnen werd beschreven als toenemende meningsverschillen tussen beide landen. De twee mannnen maakten na afloop niets bekend over het verloop van hun gesprek.

Baker zou onder andere niet te spreken zijn over een Frans plan dat vorige week op een EG-bijeenkomst over de Golf aan de orde werd gesteld, en dat een Iraakse terugtrekking koppelt aan onderhandelingen over andere Middenoosterse aangelegenheden, met name de Palestijnse kwestie, een uitgesproken Iraakse voorwaarde.

Enkele uren voor Bakers gesprek met Dumas had bovendien Vauzelle, een vroegere woordvoerder van president Mitterrand, voor de Franse radio laten doorschemeren dat onafhankelijke onderhandelingen tussen Frankrijk en Irak tot een vreedzame oplossing van de crisis zouden kunnen leiden als Bakers gesprek met Tareq Aziz mislukt. Hij zei dat Irak Frankrijk, en bepaalde Arabische landen, beschouwt als een partner die kan helpen vrede te brengen.

Pag. 4: .

Baker: geen verlenging ultimatum

“Waarom dus geen Frans of Frans-Arabisch initiatief in de komende zes dagen, in het geval de Amerikanen en Irakezen opnieuw falen een akkoord te bereiken”, vroeg Vauzelle, die zei Mitterrand over zijn besprekingen met Saddam te hebben ingelicht. De president had deze “nuttig” geoordeeld.

Vauzelle onderstreepte dat de Europeanen zich in het geval van een Iraaks-Amerikaanse impasse niet moeten verbinden aan “deze non-dialoog” en werkeloos blijven toekijken. “Frankrijk is de vriend van de Arabieren en het is lange tijd die van Irak geweest. Het is uitgesloten dat men oorlog voert op basis van een misverstand of problemen van gevoeligheid”, zei hij.

Besprekingen met Irak moeten wel op topniveau en in Bagdad worden gevoerd, zei hij. “Er is een baas in Irak, dat is Saddam Hussein. Het is nutteloos iemand buiten Bagdad te ontmoeten, wanneer men Saddam Hussein zelf kan spreken.” In een eerder vraaggesprek voor de televisie zei Vauzelle dat Saddam zich volkomen bewust is dat oorlog een verschrikkelijke beproeving voor zijn bevolking zal zijn. “Maar hij heeft een soort vastberadenheid die naar mijn mening het verdient te worden onderzocht.”

Tareq Aziz op zijn beurt onderstreepte gisteren in een vraaggesprek met de Amerikaanse televsiemaatschappij CBS opnieuw dat Irak zich niet voor 15 januari uit Koeweit zal terugtrekken. Hij zei ook dat hij naar Geneve ging met nieuwe ideeen en voorstellen, maar gaf daarover geen bijzonderheden. Tevens waarschuwde hij opnieuw dat een oorlog lang en bloedig zou zijn, en ook Israel zou treffen, vanaf het eerste begin. (Reuter, AP, UPI, AFP)

Pag. 9: Hoofdartikel