Alarmnummer is voortaan ook in telefooncel gratis

DEN HAAG, 8 jan. - Binnen enkele maanden wordt het mogelijk vanuit openbare telefooncellen gratis het landelijk alarmnummer 06-11 te bellen. Het ministerie van binnenlandse zaken en de PTT hebben hierover overeenstemming bereikt. Het ministerie betaalt 350.000 gulden als bijdrage in de kosten. De PTT draagt hetzelfde bedrag bij. Aanvankelijk was men met het oog op misbruik terughoudend om het bellen vanuit de telefooncel gratis te maken. Op grond van de ervaringen met het alarmnummer en vanwege het belang van een snelle alarmering heeft het ministerie nu toch tot de maatregel besloten. Uit een enquete is gebleken dat het nummer jaarlijks 1, 2 miljoen keer wordt gekozen, aldus het ministerie.