Aantal files vorig jaar toegenomen

DEN HAAG, 8 jan. - Het aantal files in de eerste negen maanden van 1990 is toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 1989. Vorig jaar werden in die periode 4.437 files geregistreerd, in 1989 waren dat er 4.008. De lengte en de tijdsduur van de files namen met tien procent toe. Dat blijkt uit het Jaarbericht Vervoerend Nederland 1990 van het ministerie van verkeer en waterstaat. In 1989 was er nog sprake van een lichte daling van het aantal files ten opzichte van 1988. Het aantal personenauto's nam toe van 5, 37 miljoen op 1 augustus 1989 tot ruim 5, 5 miljoen in 1990.