Zuurstoftekort in deel van Waddenzee

GRONINGEN, 7 jan. - Het water in het westelijk deel van de Waddenzee heeft een structureel tekort aan zuurstof. De situatie is niet alarmerend, maar de kwaliteit van het water moet in de gaten worden gehouden. Dat concludeert drs. J. Hoppema uit een onderzoek naar de kwaliteit van het Nederlandse kustwater. Hoppema onderzocht het water in de Waddenzee aan de hand van monsters die hij nam in de jaren 1986 tot en met 1988 in het Marsdiep, tussen Den Helder en Texel. Er is zowel een zuurstoftekort als een overschot aan kooldioxyde. Deze onevenwichtigheid wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de menging met zoet water uit de Rijn en het IJsselmeer. Hierin zitten veel voedingsstoffen als fosfaten en nitraten die een groei van organisch materiaal als plankton veroorzaken. Bij de afbraak hiervan is zuurstof nodig.