Vakantie in Florida voor niet-verzuimers

TILBURG, 7 JAN. De Tilburgse onderneming Turbine Support Europe (TSE) tracteert 117 werknemers met hun eventuele partners op een week vakantie in Florida omdat zij vorig jaar geen werkdag hebben verzuimd.

De rest van de 360 TSE-personeelsleden blijft thuis. Zij bleven het afgelopen jaar ten minste een keer ziek thuis, kwamen te laat, gingen te vroeg weg of bezochten de dokter in werktijd.

Met de actie, bedacht door de Amerikaanse directeur-manager, was TSE begin vorig jaar het eerste bedrijf dat openlijk een bonus uitloofde om het ziekteverzuim terug te dringen. Het initiatief leidde meteen tot felle kritiek van de vakorganisaties. Het verwijt was dat mensen tegen elkaar zouden worden opgezet. Bovendien werd TSE kortzichtigheid verweten.

Desondanks deden vrijwel alle vaste medewerkers van TSE aan de vakantie-actie mee. Op een enkeling na die principiele bezwaren had. Om maar mee te kunnen op reis nam TSE-personeel dat bijvoorbeeld een griepje voelde aankomen, snipperdagen op.

TSE is een dochteronderneming van de Amerikaanse Chromalloy Gas Turbine Corporation. Het concern houdt zich bezig met de produktie, onderhoud en reparatie onderdelen van vliegtuigmotoren voor General Electric, Pratt en Whitney en Rolls Royce.

Met het resultaat van de actie is personeelsdirecteur R. Valk tevreden. Het ziekteverzuim bij TSE is volgens hem “met stukken teruggelopen” en de actie is daarom voor herhaling vatbaar.

Een experiment met een 'niet-verzuimregeling' bij Rank Xerox in Venray stuitte vorige maand op tegenstand van de Industriebond FNV. Deze producent van onder meer kopieermachines, beloont medewerkers die een halfjaar niet verzuimen met 250 gulden netto. De bond noemt die regeling “pure sypmtoonbestrijding” en vindt dat het bedrijf structureel iets moet doen aan het ziekteverzuim.

Bij Rank Xerox leidde de actie het voorbije halfjaar tot een daling van het verzuim met 15 procent. De Industriebond FNV kondigde aan Rank Xerox, dat de proef inmiddels heeft verlengd, wegens de regeling voor de rechter te dagen.