Top van Evangelische Hogeschool geschorst na beginselconflict

AMERSFOORT, 7 jan. - Een beginselconflict aan de orthodox protestantse Evangelische Hogeschool in Amersfoort heeft in het weekeinde geleid tot de schorsing van drie van de vier directeuren en van de voorzitter van de raad van advies. Enkele bestuursleden zullen uit hun functie worden gezet. Het bestuur heeft vanmorgen studenten en de ontslagen directeuren de toegang geweigerd tot de school. De studenten hadden acties georganiseerd uit protest tegen de schorsingen en ontslagen.

Inzet van het conflict is de richting die bestuursvoorzitter dr.ir. C. Roos met medewerking van de enig overgebleven directeur, dr. M. Oudkerk, zou willen opgaan met de signatuur van de school en met de christelijke universiteit die men in Amersfoort wil vestigen. Zij willen de onderwijsinstellingen baseren op de uitgangspunten van cultuurfilosoof dr. F. de Graaff uit Hattem, zo deelde vanmorgen het met ontslag bedreigde bestuurslid mr. H. P. Medema mee. Diens uitgangspunten, aldus Medema, “komen er op neer dat hij de crisis van de moderne cultuur zoekt in de Middeleeuwen”. Voornaamste bezwaar is, aldus Medema, dat daarmee ernstig wordt afgeweken van de bijbel. Bestuursvoorzitter Roos verklaarde daarentegen onlangs dat men met de nieuwe richting juist een dam wil opwerpen tegen de wetenschap, die 'van God los' is.

Een ander bezwaar van de tegenstanders van Roos c.s. is dat De Graaff, die eind vorig jaar liet weten niets van doen te hebben met het conflict, aan zijn leer tot nog toe slechts een publikatie zou hebben gewijd. “Het is humbug, het zit wetenschappelijk niet goed in elkaar”, aldus Medema vanmorgen.

Een zogenoemde groep van tien, onder wie de drie geschorste directeuren en leden van het bestuur en van de raad van toezicht, verzet zich al geruime tijd tegen de mogelijk nieuwe richting. Om de impasse te doorbreken schorste Roos vrijdag de directeuren R. P. Plattel, drs. J. A. van Delden en drs. N. C. Oudkerk. Ook vijf leden van de raad van toezicht, onder wie voorzitter R. Seldenrijk, werden aan de kant gezet. Ook hij behoort tot de groep van tien, die het resterende bestuur beticht van 'wanbeleid en woordbreuk'.

Volgens Medema komt de continuiteit van het onderwijs nu in gevaar. In het basisjaar zouden er 26 lessen zijn uitgevallen. Ook de aan de hogeschool verbonden school voor de journalistiek zou met het uitvallen van lessen te maken hebben. Medema zegt dat 90 procent van staf en studenten aan de kant van de groep van tien staat. “Als het resterende bestuur dit conflict wint dan blijft het met een lege school zitten.”

Volgens de geschorste directeuren zou voorzitter Roos de school hebben voorzien van nieuwe sloten zodat ze er niet meer in kunnen. Hij was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.