Sluiting luchtruim dreigt

KAIRO, 7 jan. - De oorlogsdreiging in het Golfgebied is niet voel- of merkbaar aan de Nijl, al wordt nu en dan de sfeer van sereniteit door geruchten verstoord. Zo lieten doorgaans betrouwbare bronnen weten dat diverse landen in het Midden-Oosten eind deze, begin volgende week gedurende een beperkte periode hun luchtruim zullen afsluiten.

Gisteren deed in Kairo het gerucht de ronde dat de burgerluchtvaart vanaf aanstaande donderdag geen gebruik meer mag maken van de Egyptische vliegvelden, maar dat werd onmiddellijk zowel van officiele zijde, als door de luchtvaartmaatschappijen zelf ontkend.

Naarmate de 15de januari dichterbij komt, de datum waarop Irak zich geheel en onvoorwaardelijk uit het bezette Koeweit moet hebben teruggetrokken, rijzen de verzekeringspremies in angstwekkend snel tempo. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan Am heeft reeds de vluchten op Israel en Bahrein gestopt, omdat de verzekeringspremies zo sterk zijn gestegen.

De maatschappij deelde een paar dagen geleden mee dat de verzekering van een enkele vlucht Parijs-Tel Aviv van 3200 dollar naar 60.000 dollar was opgelopen.

Naast het gevaar van oorlogs neemt ook de vrees voor terroristische aanslagen op Westerse en Israelische doelen toe. Reeds geruime tijd voordat de Golf-crisis op 2 augustus uitbrak, had president Saddam Hussein alle denkbare Palestijnse radicale groepen uitgenodigd zich in Bagdad te vestigen. Iraakse diplomaten hebben er geen twijfel over laten bestaan dat “bij een aanval op Irak veel doelen in het Westen vernietigd zullen worden”.

Abul Abbas, de leider van de PLO-groepering Palestijns Bevrijdingsfront, heeft zich herhaalde malen in dezelfde bewoordingen uitgelaten. Bovendien zouden manschappen van de beruchte terroristenleider Abu Nidal naar Irak zijn gegaan, evenals Ilyich Ramirez Sanchez, beter bekend als 'Carlos, de Jakhals', die in de jaren zeventig zowel tegen de olie-Arabieren, als tegen Israel en het Westen terreuraanslagen uitvoerde.

De Organisatie voor Internationale Burgerluchtvaart (ICAO) wil voor het Midden-Oosten een 'uitsluitingszone' invoeren, waardoor grote delen van het gebied buiten de luchtvaartroutes zouden vallen: namelijk al die plaatsen die bij een oorlog zouden kunnen worden betrokken. Verscheidene luchtvaartroutes worden drastisch omgeleid.

Bronnen in de reiswereld maken tevens melding van verzoeken van de Amerikaanse luchtmacht om een groot aantal luchtroutes in het Midden-Oosten vrij te maken voor de komst van Amerikaanse militaire toestellen.

Naar verluidt zou Jordanie hiervoor geen toestemming hebben gegeven, Egypte en Israel daarentegen wel.

Pag. 4: .

IJzige sfeer tijdens top van Arabische leiders

De groeiende kans op oorlog en op internationaal terrorisme was volgens goed ingelichte kringen hier een van de belangrijkste onderwerpen van gesprek afgelopen donderdag tussen de staatshoofden van Egypte, Syrie en Libie in het Libische stadje Misourata. President Mubarak van Egypte en president Hafez al-Assad van Syrie wilden volgens die kringen hun collega Gaddafi nog eens heel duidelijk op het hart drukken dat het menens is en dat de kolonel na het uitbreken van vijandelijkheden geen grappen moet uithalen met behulp van zijn terroristische vrienden.

Omdat Gaddafi niet helemaal alleen wilde staan tegenover zijn machtige Arabische broeders, had hij in het geheim zijn jongste Arabische bondgenoot, generaal Omar el-Bashir, hoofd van de Soedanese junta, ook uitgenodigd. Deze arriveerde tot stomme verbazing van de andere gasten totaal onverwachts in Misourata, waar Mubarak en Assad besloten om hem niet te begroeten.

De viermanstop eindigde even ijzig als hij gestart was. Mubarak weigerde elk gesprek met el-Bashir. De Soedanese generaal heeft zich namelijk de afgelopen maanden - in ruil voor gratis geleverde wapens, te gebruiken tegen de zuiderlingen in Soedan - een trouw vriend betoond van Saddam Hussein en zich onder meer verzet tegen de verhuizing van de Arabische Liga vanuit Tunis naar Kairo.

De top leverde zelfs geen slotcommunique op. Gaddafi en el-Bashir vinden het nog steeds schandalig dat honderdduizenden Amerikaanse militairen en hun niet-islamitische geallieerden zich op de heilige grond van Saoedi-Arabie hebben genesteld om het moslimland Irak aan te vallen.

Na afloop van de niet zo gemakkelijk verlopen bijeenkomst werd generaal el-Bashir door de Egyptische televisie gevraagd of hij werkelijk nog de 'volkscomite's' naar Libisch voorbeeld ging invoeren, zoals hij onlangs plechtig had beloofd tijdens een bezoek aan Libie. Terwijl Mubarak aandachtig de andere kant uitkeek en Assad gewoontegetrouw zijn handen wrong alsof hij het heel erg koud had, kuchte el-Bashir en bleef het antwoord schuldig. Gaddafi mocht voor de Egyptische televisie een lange, wat rammelende verklaring afleggen over de eeuwige eenheid tussen zijn land en Egypte, Syrie en Soedan, een idee dat Egyptenaren die naar de beeldbuis keken in lachen deed uitbarsten.

Een van de duidelijkste tekenen dat de Arabische wereld nog maar weinig geloof hecht aan de politieke overlevingskansen van Saddam Hussein, bleek uit de wijze waarop Saddams vriend, generaal el-Bashir, en Saddam's sympathisant, kolonel Gaddafi, de zaak uiteindelijk beoordeelden. Gaddafi riep Saddam op om in Godsnaam Israel niet aan te vallen 'teneinde de zionisten niet de gelegenheid te bieden ander Arabisch gebied binnen te vallen'. En de Soedanese generaal verklaarde dat Irak ten onrechte Koeweit was binnengedrongen.

Ook in Jordanie, waar koning Hussein door de gebeurtenissen in de Golf de teugels aan zijn binnenlandse vijanden heeft moeten overgeven, wordt men steeds pessimistischer. Kroonprins Hassan, de broer van de koning, riep voor het eerst sinds de Iraakse invasie op om aan de bevolking van Koeweit te denken. Tijdens een ronde tafelconferentie tegen de aanstaande oorlog haalde de kroonprins een oud Arabisch gezegde aan: “Als je geen nachtmerries wilt krijgen, moet je niet tussen de graven slapen”.

    • Michael Stein