PvdA verdeeld over rol fregatten bij oorlog in de Golf

DEN HAAG, 7 jan. - Binnen de Tweede-Kamerfractie van de PvdA bestaat onenigheid over het voornemen van het kabinet de twee Nederlandse fregatten in de Golf bij een gewapend conflict in te zetten voor de verdediging van de Amerikaanse vloot.

Het was aan het einde van de ochtend bovendien onzeker of het voltallige kabinet, dat om twaalf uur bijeenkwam, vandaag al het besluit bevestigt dat premier Lubbers en de ministers Kok (vice-premier), Ter Beek (defensie) en Van den Broek (buitenlandse zaken) vrijdag hebben genomen om deze schepen juist wel een grotere rol te geven.

Op verzoek van VVD-fractieleider Bolkestein onderbreekt de Kamer donderdag of vrijdag het Kerstreces voor een spoeddebat over de rol van Nederland in het Golfconflict. De VVD wil “volstrekte helderheid” van de regering over de bevoegdheden van de beide fregatten om aan krijgshandelingen deel te nemen.

PvdA-defensiespecialist en oud-minister Stemerdink zei zaterdagavond voor de televisie dat de fregatten teruggeroepen moeten worden als er een oorlog in de Golf uitbreekt. Zijn fractiegenoot en Midden-Oosten-woordvoerder Melkert distantieerde zich naderhand van dat standpunt. Hij wees erop dat Stemerdink voor eigen rekening had gesproken.

Op dat moment hadden de PvdA-ministers Kok en Ter Beek in het overleg met Lubbers al laten weten akkoord te zullen gaan met het verlenen van bijstand door de Nederlandse fregatten in het geval van een gewapend conflict. Daarnaast wordt een noodhospitaal met veertig man personeel naar de Verenigde Arabische Emiraten overgevlogen en zal met spoed Nederlandse munitie in Duitsland voor de Britten en Amerikanen beschikbaar worden gemaakt.

Nederlandse grondtroepen gaan voorlopig niet naar de Golf. Het is echter niet uitgesloten dat het kabinet vandaag of later deze week onder sterke druk uit het CDA opdracht zal geven grondtroepen wel in gereedheid te brengen. Voor voorbereiding en oefening zijn ongeveer twee maanden nodig.

De regering mag volgens Bolkestein niet met besluiten wachten tot na het gesprek woensdag tussen de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken en zijn Iraakse collega. “Als de regering nu weer wacht, is dat een halfslachtig en dus laakbaar standpunt, dat onbegrip verraadt met de wijze waarop in het Midden-Oosten politiek wordt bedreven”, aldus Bolkestein.

Pag. 3: Standpunt Den Haag