Protestantse zakenman president in Guatemala

GUATEMALA-STAD, 7 jan. - De conservatieve protestantse zakenman Jorge Serrano is door de kiesraad uitgeroepen tot winnaar van de gisteren gehouden presidentsverkiezingen in Guatemala. Toen driekwart van de stemmen was geteld stond Serrano op 68 procent. Zijn tegenstander Jorge Carpio - ook een conservatieve zakenman maar van katholieke huize - kwam niet verder dan 32procent van de uitgebrachte stemmen.

De opkomst was uiterst laag. Volgens de eerste berichten zou veertig procent van de ruim drie miljoen stemgerechtigden Guatemalteken zijn stem hebben uitgebracht. Serrano had voor de televisie nog een oproep gedaan: “Ik smeek u te gaan stemmen. Het maakt niet uit wie wint, het gaat erom dat Guatemala wint.” President Vinicio Cerezo en de beide kandidaten voor zijn opvolging toonden zich verontrust over de lage opkomst.

Drie uur na het sluiten van de stembussen riep Serrano zichzelf al uit tot winnaar. Op een bijeenkomst met zijn aanhangers dankte hij God en beloofde hij dat zijn regering zal streven naar vrede, eenheid en verzoening.

Serrano is lid van de protestantse sekte El Shaddai. Zijn conservatieve Beweging voor Solidaire Actie (MAS) richtte hij op kort na de verkiezingen van 1985. Daarvoor had hij al een hoge post bekleed in het bewind van de vroegere eveneens protestantse president Rios Montt. Het afgelopen jaar kreeg hij bekendheid als prominent lid van een commissie die vredesbesprekingen voert met de linkse guerrillabeweging in zijn land. Serrano is ingenieur en eigenaar van verschillende gebouwen en winkelcentra in Guatemala.

Serrano's kandidatuur won sterk aan kracht nadat oud-president Rios Montt was uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde in november deden nog twaalf kandidaten mee. Serrano en Carpio kwamen als besten uit de bus maar geen van hen haalde een absolute meerderheid, waardoor gisteren de tweede ronde nodig was. De nieuwe president wordt op 14 januari beedigd. Serrano heeft aangekondigd dat hij nog vandaag de samenstelling van zijn regeringsploeg bekend zal maken. (AP, Reuter)