Pronk voegt helft toe aan opbrengst actie voor Afrika

DEN HAAG, 7 jan. - Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking zal twee kwartjes bij iedere gulden passen die wordt opgehaald bij de actie 'Afrika sterft van de honger', die gisteren is begonnen. De actie duurt een week. Daarnaast wil minister Pronk twintig miljoen gulden extra voedselhulp aan Afrikaanse landen verstrekken via particuliere en internationale organisaties. Het gaat om noodhulp voor Soedan, Ethiopie, Mozambique, Angola en Liberia. In februari zal opnieuw worden bekeken of nog meer extra hulp moet worden verstrekt. Soedan heeft behoefte aan 1.3 miljoen ton voedsel, Ethiopie aan 900.000 ton en Mozambique aan 700.000 ton. De actie voor leniging van de voedselnood in Afrika wordt gehouden door de samenwerkende hulporganisaties. Op een persconferentie waagden de organisatoren zich niet aan een schatting van de opbrengst.