Pronk houdt geld vast voor Sovjet-Unie

DEN HAAG, 7 jan. - Minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking wil de helft van het door Nederland toegezegde bedrag aan de actie “Help de Russen de winter door” pas overmaken als er een duidelijk plan is voor de besteding ervan. Dit heeft een woordvoerder van Ontwikkelingssamenwerking meegedeeld.

De regering heeft vier miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de inzamelingsactie bijgedragen, een kwartje voor iedere gulden die de televisieuitzending opleverde. Daarvan is al twee miljoen gulden overgemaakt voor voedselhulp.

De plannen voor de besteding van de Nederlandse gelden hebben vertraging opgelopen. Jhr. mr. F. Sickinghe, voorzitter van de stichting, wijdt de moeilijkheden aan de Sovjet-bureaucratie. Hij zegt dat Nederlanders niet erg zijn ingesteld op de manier waarop wordt overlegd. Het ministerie van Volksgezondheid in Moskou wil zelf de distributie van Nederlandse medicijnen regelen. Pas half januari zal een definitief plan voor de besteding van de twintig miljoen gulden hulp aan de Sovjet-Unie op tafel liggen, zo verwacht de stichting.