Orgaandonatie

1 Het hoofdartikel in NRC Handelsblad van 28 december roert het probleem van de orgaandonatie aan. Er wordt onder meer gesteld dat het ontbreken van een schriftelijk 'neen' tegen orgaandonatie niet automatisch 'ja' mag betekenen.

A. G. Sterk, Leiden.

Dit is volkomen terecht. De methode zou dan verwantschap gaan vertonen met laakbare verkooppraktijken. Toch moet in deze zaak snel duidelijkheid komen. En het feit dat vijftien procent van de Nederlanders zich via een codicil heeft uitgesproken voor donatie betekent niet dat vijfentachtig procent ertegen is. Ook zal de beslissingsbevoegdheid niet bij de familie gelegd mogen worden, al was het slechts om te voorkomen dat tegen de wens van de overledene wordt gehandeld, hetgeen bij begraven of cremeren nogal eens voorkomt.

Dat beslissen moeilijk is betekent niet dat beslissingen achterwege kunnen blijven. Elk mens heeft recht op een eigen vrije keuze. Bovendien heeft hij er recht op dat die keuze wordt gerespecteerd. Daarom moet die keuze bekend zijn. De keuze moet geregistreerd staan.

Nu kennen we in Nederland de plicht tot registratie van geboorte en overlijden. Waarom bij de burgerlijke stand niet eveneens noteren of men voor of tegen orgaandonatie is? Daarbij betekend 'tegen' tevens dat men het ontvangen van organen afwijst.

Wanneer deze gegevens bij de burgerlijke stand in de woonplaats bekend zijn, kan het ziekenhuis binnen enkele minuten hierover geinformeerd zijn, waardoor elke twijfel wordt uitgesloten. Misschien kunnen op het formulier nog twee extra kruisjes geplaatst worden voor de keuzen: begraven of cremeren en ja of neen voor vrijwillige euthanasie.

2 Iedereen die geen codicil op gemaakt heeft en deze niet bij zich draagt wordt geacht geen prijs erop te stellen zelf een donororgaan te krijgen. Het is toch een vreemde zaak dat men zelf geholpen zou willen worden maar anderen niet zou willen helpen. Op deze wijze is iedereen volkomen vrij in zijn keuze en verbindt daaraan de consequenties voor zichzelf.

Een analoog standpunt zou ook kunnen worden ingenomen voor bloedtransfusies indien er een tekort aan donors zou zijn.

    • W. F. van Ree