Mr. G. J. M. Delfos

Mr. G. J. M. Delfos (45) wordt directeur van de Cooperatieve Vereniging Friesland Bank B. A. in Leeuwarden (afgekort Friesland Bank), als opvolger van H. Nijman die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De afgelopen jaren was Delfos algemeen directeur van de Onderlinge Levensverzekering Maatschappij voor Artsen (OLMA). Daarvoor was hij lange tijd werkzaam bij de Amrobank, onder andere als secretaris van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen. In verband met de fusie met de Stichting Friese Bondsspaarbank is drs. L. Hilarides eveneens benoemd tot directeur en drs. J. Kersbergen tot adjunct-directeur. Inclusief deelnemingen en dochters werken bij de Friesland Bank 555 mensen.