Mr. A. Rutten-Roos

Mr. A. Rutten-Roos (49) is benoemd tot bijzonder hoogleraar in het jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1979 tot 1984 was zij rechter bij de arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Sinds 1984 is zij raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam.