Geen extra drukte door OV-kaart

UTRECHT, 7 jan. - De invoering van de openbaar-vervoerkaart voor studenten heeft vanochtend, op de eerste dag na de vakanties in het onderwijs, niet tot problemen in trein en bus geleid. Een woordvoerder van de NS constateerde vanmiddag dat de ochtendspits het voor de maandag gebruikelijke beeld vertoonde. Van extra drukte of vertragingen was niet of nauwelijks sprake.

Ook op de weg was de drukte niet anders dan gewoonlijk op de maandag. Extra files waren er niet volgens de Algemene Verkeersdienst van de rijkspolitie. De politie had er vooraf wel rekening mee gehouden dat forenzen die gewoonlijk het openbaar vervoer gebruiken de auto zouden nemen om de drukte die de studentenkaart zou kunnen veroorzaken, te ontlopen. “Maar het valt honderd procent mee”, zei een woordvoerder van de verkeersdienst vanochtend.

In de treinen was het wel gisteravond hier en daar “extreem druk”, aldus de NS. Veel studenten maakten blijkbaar deze zondagavond gebruik van hun OV-kaart. Dat gebeurde vooral in de intercity's van het noorden naar de Randstad. Ook elders waren de treinen voller dan gewoonlijk. De NS hoefden geen extra materieel in te zetten. Drukke treinen op zondagavond is overigens geen ongebruikelijk verschijnsel, zeker niet direct na de vakanties.

De spoorwegen hadden uit voorzorg zestig treinen langer gemaakt. Sommige reizigers, die de laatste maanden van het vorig jaar met steeds vollere treinen waren geconfronteerd, hadden de indruk dat het mede daardoor juist vandaag soepeler liep dan gebruikelijk. Ook het streekvervoer had extra bussen ingezet. De maatschappij VRAM zelfs dertien, maar dat was mede gebeurd op aandringen van de NS, die in de gebieden rondom Groningen en Leeuwarden problemen hadden voorzien.

Pag. 3: .

OV-feestje Amsterdam liep 'uit de hand'

Vooraf was hier en daar op grote problemen gerekend door de invoering van de OV-studentenkaart. Ruim 600.000 studenten en scholieren beschikken nu over een 'gratis' vervoerbewijs. Anderzijds was er vooral door Streekvervoer Nederland op gewezen dat veel houders van de studentenkaart ook vroeger al met het openbaar vervoer reisden.

De indrukken van vanochtend lijken de juistheid van die stelling voorlopig te bevestigen. Volgens een woordvoerder van Streekvervoer Nederland werden vanochtend en gisteravond wel veel OV-studentenkaarthouders in de bussen gesignaleerd, maar niet veel meer reizigers dan anders. Een woordvoerder van de NS liet zelfs weten dat het op de stations van Arnhem, Heerlen en Nijmegen rustiger was dan gewoonlijk. Alleen in Zwolle was het drukker. Voor conclusies is het echter nog te vroeg, onderstreepte hij. De NS beschikten aan het begin van de middag nog niet over exacte gegevens over de reizigersaantallen van vanochtend.

De trein van 8.04 uur van Tilburg naar Rotterdam bood vanochtend het beeld dat ook elders waarneembaar was. Iedereen bleek een zitplaats te hebben. Houders van de studentenkaart meldden dat zij ook vroeger al met de trein gingen. Alleen op de kortere afstanden (Breda-Prinsenbeek, Dordrecht CS-Dordrecht Zuid) hadden enkele studenten die normaal gaan fietsen “voor de gein” nu de trein genomen. De stoptrein van Den Bosch naar Utrecht van 8.13 uur bleek niet drukker dan normaal te zijn. Op het traject Amsterdam-Den Haag was de situatie in de ochtendspits eveneens als gebruikelijk op deze randstedelijke route: ook in de eerste klas moest menig reiziger staan.

De NS gaan de komende vijf weken dagelijks in de ochtend- en avondspits door middel van tellingen bekijken wat de gevolgen zijn van de OV-studentenkaart en of meer maatregelen nodig zijn. Daarvoor zijn 150 mensen ingezet. Ook het streekvervoer bekijkt de komende weken de eventuele noodzaak van extra maatregelen.

De invoering van de studentenkaart is volgens mr. C. J. Nyqvist, president van de Raad van Bestuur van Streekvervoer Nederland “absoluut geen bedreiging”. Hij zei dit vanochtend in een nieuwsjaarstoespraak tot het personeel. De kaart biedt kansen aan zowel het streekvervoer als de studenten, aldus Nyqvist. Voor het streekvervoer om te tonen dat de bus “een volwassen en onmisbaar element in het Nederlands openbaar vervoersysteem is”. En voor de student “om niet, als vanuit een automatisme op je achttiende de auto in te groeien”.

Een feest dat studenten zaterdagavond in de treinen en op stations hadden georganiseerd is enigszins uit de hand gelopen. Het uiteindelijke resultaat was negen arrestaties. Vier feestgangers werden op het centraal station in Amsterdam aangehouden wegens vernielingen. Op station Hollands Spoor in Den Haag werden vijf deelnemers gearresteerd omdat ze op het centraal station van Leiden een kiosk hadden verwoest.

Twentse studenten hadden het feest op touw gezet ter gelegenheid van de introductie van de OV-studentenkaart. Volgens een schatting van de NS deden 2000 a 3000 studenten mee aan het feestje dat op de stations van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden omstreeks half negen begon en dat zij reizend door de Randstad voortzetten. De NS hadden twee dubbeldekkers extra ingezet om de feestgangers op te vangen en lieten in de treinen studentenhaver uitdelen. “De eerste anderhalf uur verliepen perfect”, aldus een woordvoerder van de spoorwegen. Het beeld aanvankelijk: hossende, schreeuwende en drinkende studenten, van wie sommigen rotjes afstaken. Maar later werden in de treinen vernielingen aangericht of aan de noodrem getrokken. Ook waagden sommige studenten zich op de trein. “Levensgevaarlijk”, aldus de NS. Omstreeks kwart voor twaalf besloot de politie het centraal station in Amsterdam te ontruimen. Volgens de NS-woorvoerder heeft het feestje een schade veroorzaakt van enkele tienduizenden guldens.

De studentenvakbond LSVb deelde zaterdagavond op perrons pamfletten uit, waarin werd opgeroepen 14 januari per trein actie te gaan voeren. Die actie is een protest tegen de OV-studentenkaart die de studenten behalve een (ongevraagd) gratis vervoerbewijs ook een korting op hun studiefinanciering heeft opgeleverd. De bedoeling is 14 januari een reis naar de Informatiseringsbank in Groningen te maken en vervolgens naar Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Zoetermeer (waar het ministerie van onderwijs en wetenschappen is gevestigd) en tot slot Delft, de woonplaats van onderwijsminister Ritzen.