Foto

ALKMAAR - Van een molen in de buurt van Alkmaar brak tijdens de storm in het weekeinde een van de wieken af. De wind, die op sommige plaatsen in het noorden snelheden tot 150 kilometer per uur bereikte, veroorzaakte in Nederland nauwelijks schade van betekenis. Een aantal bomen waaide om en veel dakpannen raakten los. Bij de Algemene Verkeersdienst van de rijkspolitie kwamen geen meldingen binnen van problemen op de wegen als gevolg van de storm. (Foto NRC Handelsblad- Chris de Jongh)