drs. N. Smit-Kroes

Oud-minister van verkeer en waterstaat drs. N. Smit-Kroes wordt de nieuwe voorzitter van de stichting Nederland Distributieland die de belangen van de transport- en distributiesector behartigt. Haar officiele benoeming vindt plaats tijdens een stichtingsbestuursvergadering op 10 april. Smit-Kroes volgt J. Groenendijk op, oud-topman van Nedlloyd en Smit Internationale, die het voorzitterschap van de stichting sinds 1987 heeft bekleed.