d'Ancona wil bij NOS toch De Jong benoemen

DEN HAAG, 7 jan. - Minister d'Ancona (WVC) houdt vast aan de benoeming van drs. M. de Jong tot voorzitter van de NOS. Vanmiddag zou in het kabinet een beslissing worden genomen over een aangepast voorstel van d'Ancona om de ex-topman van de uitgeverij Perscombinatie alsnog te kunnen benoemen.

Twee weken geleden stuitte d'Ancona op weerstand in het kabinet omdat zij De Jong aanzienlijk meer wilde betalen dan diens voorgangers. Een aantal bewindslieden, zowel van CDA als PvdA, wilde niet instemmen met de benoeming van De Jong. Hij vroeg onder meer een jaarsalaris van 500.000 gulden, terwijl een NOS-voorzitter ongeveer 175.000 gulden verdient. Minister d'Ancona (WVC) wilde aanvankelijk de komende drie jaar - de periode waarin de reorganisatie van het omroepbestel zijn beslag zou kunnen krijgen - ruim drie ton per jaar bijleggen om aan de financiele eis van De Jong te kunnen voldoen. Het kabinet voelde niets voor een dergelijke constructie. Een besluit over het voorzitterschap van de NOS werd vervolgens uitgesteld tot na de jaarwisseling.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer staat nog steeds op het standpunt dat een nieuwe NOS-voorzitter zijn werk voor het gebruikelijke salaris moet doen, aldus media-woordvoerder Beinema vanochtend. Eerder noemde hij het voornemen van d'Ancona om De Jong 500.000 gulden per jaar te betalen absurd en volstrekt onverantwoord. Afgezien van het financiele aspect ziet Beinema niets in de benoeming van een manager tot voorzitter van de NOS. Hij vreest dat De Jong de op handen zijnde reorganisatie van het omroepbestel vooral bedrijfskundig zal bekijken en te weinig oog heeft voor de inhoudelijke aspecten van het omroepbedrijf. De Jong heeft wel de voorkeur van het NOS-bestuur.

WVC-topambtenaar H. A. de Boer, oud-minister van CRM, had als kandidaat voor het NOS-voorzitterschap de voorkeur van het CDA, maar in de week dat De Jong in het kabinet naar voren werd geschoven, trok De Boer zich terug. In tegenstelling tot De Jong had hij gesolliciteerd naar de functie. Als de benoeming van de Jong niet doorgaat en de minister een nieuwe procedure begint, is het volgens Beinema mogelijk dat De Boer zich weer kandidaat stelt.