Bush wenst geen compromis; Onverzoenlijke taal van zowel VS als Irak

WASHINGTON-BAGDAD, 7 jan. - De Verenigde Staten en Irak hebben dit weekeinde onverkort vastgehouden aan hun harde standpunten in de Golfcrisis. Ondanks de ontmoeting tussen de ministers van buitenlandse zaken van beide landen, aanstaande woensdag in Geneve, bestookten beide landen elkaar met grimmige dreigementen.

In een toespraak voor de radio verzekerde de Amerikaanse president George Bush dat zijn regering de ontmoeting met Irak in Zwitserland niet zal aangrijpen voor “geheime diplomatie”. “Minister Baker zal persoonlijk een boodschap voor Saddam Hussein herhalen: trek je zonder voorwaarden en onmiddellijk uit Koeweit terug of je kunt de vreselijke gevolgen verwachten”, aldus Bush. Hij voegde hier aan toe dat hij niet onmiddellijk na het verstrijken van de vijftiende januari het bevel zal geven tot een aanval maar onderstreepte dat hij niet lang zal wachten.

De Iraakse leider, Saddam Hussein, zei gisteren dat zijn troepen er op zijn voorbereid in Koeweit te blijven en daar zo nodig “de moeder van alle veldslagen” te leveren tegen de “tyrannie belichaamd door de Verenigde Staten”. In een toespraak ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Iraakse strijdkrachten, die door de televisie werd uitgezonden, stelde Saddam ook dat een oplossing van de Golfcrisis vergezeld moet gaan van internationale actie in de Palestijnse kwestie.

De Iraakse leider stelde zijn militairen een moeilijke strijd in het vooruitzicht. Hij hield zijn troepen niettemin voor: “Jullie hebben de mogelijkheid om binnenvallende troepen te verdrijven tot een tastbare en zichtbare realiteit gemaakt. Onze ontmoeting met een overwinning is zeer nabij, als God het wil.”

Eerder had de Iraakse minister voor informatie, Latif Nassif al-Jassem, laten weten dat Irak zich in het geheel niet gebonden acht aan de uiterste termijn van 15 januari die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan Bagdad heeft gesteld om Koeweit te ontruimen. “Data die door Bush zijn vastgesteld bestaan alleen maar in zijn hoofd en in zijn verbeelding en wij erkennen die niet”, aldus de Iraakse bewindsman.

In Israel leidde de toespraak van Saddam tot bezorgde reacties. Minister van buitenlandse zaken David Levy zei: “Ik geloof dat, ondanks alle hoop die er is, zo'n toespraak van Saddam Hussein in feite een oorlogsverklaring is. In wezen is het totaal extremisme”. Hij waarschuwde Irak dat, als het Israel zou aanvallen, Israel hard zou terugslaan.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Baker is gisteren naar Londen vertrokken. Hij zal daar vandaag overleg met zijn Britse collega Douglas Hurd voeren, alvorens door te reizen naar Geneve voor zijn gesprek met Tareq Aziz.

Pag. 4: .

Reis Baker

“Het is naar mijn mening de laatste goede kans die we hebben om Saddam Hussein ervan te overtuigen dat als hij zich niet volledig terugtrekt in overeenstemming met de VN-resolutie hij er met geweld uit zal worden verdreven”, stelde Baker gisteren. Hij onthulde verder dat Bush een brief heeft geschreven aan Saddam Hussein, waarin hij nadrukkelijk waarschuwt voor oorlog. Baker zal deze brief woensdag aan Tareq Aziz overhandigen.

De bevelhebber van de Amerikaanse troepen in de Golf, generaal Norman Schwarzkopf, verklaarde gisteren dat zijn militairen gereed zijn voor de strijd en dat al geruime tijd zijn. Schwarzkopf distantieerde zich daarmee van eerdere uitlatingen van zijn onderbevelhebber luitenant-kolonel Calvin Waller, die juist had gesteld dat de Amerikaanse troepen per 15 januari nog niet gereed zouden zijn voor een eventueel offensief. (Reuter, AP, UPI, AFP)

Pag. 9: Hoofdartikel