Advies: meer plaatsen nodig voor asielzoekers Amsterdam

AMSTERDAM, 7 jan. - De gemeente Amsterdam moet het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers uitbreiden van 1.400 naar 2.100, ofwel drie opvangplaatsen per 1000 inwoners. Dit staat in een ambtelijk advies van de werkgroep Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) aan het college van B en W. Vanmiddag zou wethouder L. Genet (volkshuisvesting) het advies met zijn ambtenaren bespreken.

Door de werkgroep zijn verschillende opvangmogelijkheden aangedragen. Zo zouden in overleg met de 16 stadsdeelraden ongeveer 30 nieuwe kleinschalige opvangcentra gerealiseerd kunnen worden, elk met plaats voor ongeveer 20 mensen. Andere mogelijkheden zijn grootschalige opvang in panden die geen economische functie meer hebben en met financiele hulp van het Rijk opgeknapt zouden moeten worden of opvang in het huurwoningenbestand.

Volgens een woordvoerster van de gemeente is er nog geen keuze gemaakt. Met de verhoging tot drie promille zal men kunnen instemmen. Het vorig jaar afgesloten programakkoord tussen de collegepartijen spreekt van dit aantal, dat ook door het ministerie van WVC wordt gewenst.

Amsterdam is een van de weinige gemeenten die de norm van twee promille al hebbben waargemaakt. “Amsterdam wil een inspanning leveren, maar andere gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid ook nemen”, aldus de woordvoerster. In 1987 is men begonnen met opvang in vierkamerwoningen. Hoewel de woningmarkt bijzonder krap is geeft T. W. van Lijnschoten van de ROA hier de voorkeur aan boven grootschalige opvang.