(Advertentie)

Landgenoten! Treinreizigers!

Wij, de Nederlandse Spoorwegen, hebben gemerkt dat onze paginagrote advertentie van afgelopen vrijdag - onder de kop “Nederland ontstoppen doe je niet in een dag” - bij het publiek misverstanden heeft gewekt. Velen bleken overrompeld te zijn door dit bombardement van informatie, gewend als zij zijn aan onze geringe mededeelzaamheid bij urenlange vertragingen. In hun verbijstering hebben sommigen de verkeerde conclusies getrokken.

Wij hebben ervan geleerd. Nederland informeren doe je kennelijk evenmin in een dag - dat moeten wij voortaan gewoon elke dag doen, en liefst op al die perronnetjes waar u straks weer in al uw machteloosheid staat te blauwbekken.

Omdat niemand gebaat is bij onduidelijkheid, bieden wij u hierbij een tweede advertentie aan. Daar gaan wij.

“In onze vorige advertentie schreven wij - althans onze peperdure copy-writers - dat 'we niet helemaal kunnen vermijden dat u de komende tijd te maken zult hebben met te volle treinen en vertragingen'. De komende tijd! Wij wekten met deze frase en ook in de rest van onze advertentie de indruk dat u de afgelopen jaren prinsheerlijk door het Nederlandse landschap kon zoeven in onze luxueuze wagons. Helaas verzuimden wij te vermelden dat u ook de afgelopen tijd al voortdurend onderworpen werd aan de meest raadselachtige vertragingen, perronveranderingen, balkonbelegeringen, zitplaatstekorten en gangpadverstoppingen, om nog maar te zwijgen van de omroepomissies en lokettistenlulligheden. (U merkt dat wij enige alliteratiedwang aan de contacten met ons voortreffelijke reclamebureau hebben overgehouden.) Wij bieden u hiervoor met terugwerkende kracht alsnog onze verontschuldigingen aan.

Doch! Wij hebben vorige week wel degelijk in alle ernst geconstateerd dat ook wij Nederland niet in een dag kunnen ontstoppen. Deze ietwat onsmakelijke metafoor kwam ons recht uit het hart. Toch bereikte ons hierna een groot aantal telefonische reacties met de vraag - mogelijk niet van enig cynisme ontbloot - of wij dit karwei dan wellicht in twee dagen zouden kunnen klaren. Andere clienten bleken zich te hebben vastgeklampt aan de zinsnede dat “het aantal beschikbare zitplaatsen binnen twee jaar fors zal toenemen”.

Wij hebben echter geen valse hoop willen wekken. Wij beseffen terdege dat het ons niet zal lukken: noch in twee dagen, noch in twee jaar. De close readers onder u zal het al zijn opgevallen dat de laatste zin van onze eerste advertentie meer was dan louter een briljante vondst van onze tekstschrijvers. Wij herhalen deze zin voor alle duidelijkheid: 'Zodat de enige verstopping die het Nederland van de 21e eeuw zal kennen weer gewoon 'n klusje voor de loodgieter is.'

Voelt u hem, waarde reizigers? De 21e eeuw! Behoeft dit nog nadere toelichting?

Wat te doen in de tussenliggende periode? Wij hebben u er al op gewezen dat 'ook u zelf kunt meehelpen 't reizen in Nederland soepeler te laten verlopen'. Zo stelden wij u voor om 'in de minder drukke uren buiten de spits' te reizen. Wij nemen aan dat uw werkgever en uw huisgenoten deze suggestie ten zeerste op prijs zullen stellen. Het biedt ook u zelf voordelen: als u voortaan om tien uur 's avonds thuis binnenstrompelt, kan niemand u meer enig verwijt maken.

Ook hebben wij u aangeraden 'even geduld te hebben als de zaak wat stagneert'. Er wachten ons allen immers barre tijden. Vanaf vandaag zijn er 500.000 potentiele reizigers bijgekomen. De chaos zal onbeschrijfelijk zijn. Wat staat ons te wachten als de vorst intreedt? U herinnert zich vast nog wel wat dit in vroeger tijden voor gevolgen had! Ziet u zich straks al urenlang staan, vastgeperst tussen uw medereizigers, in een defecte, bevroren trein ergens tussen Zwolle en Assen, laten wij zeggen Wijster? Neen toch?

Wij wilden het in onze eerste advertentie niet met zoveel woorden zeggen, maar wat wij u eigenlijk wilden aanraden was dit: neemt u maar weer de auto - op zijn minst tot de 21e eeuw.''

    • Frits Abrahams