Woordspel

Hoewel veel trouwe mededingers voor de feestdagen hadden afgehaakt, waren de inzendingen aardig en, tot onze verbazing, vaak echt. Om redenen van pieteit dingen de echte niet (allemaal) mee, een enkele uitgezonderd. Weer was het moeilijk een goede volgorde vast te stellen voor de Eervolle Vermeldingen, mede omdat plaatsgebrek de redactie vaak noodzaakt tot verkorting van de kopij, waardoor soms enkele Eervolle Vermeldingen sneuvelen.

Maar we moeten er mee leven, nietwaar. En het leven is geen spel.

Genoeg gemijmerd, dit zijn de prijswinnaars van Woordspel 8 waarvan de opgave luidde:

Bedenk een weinig uitnodigende uitnodiging.

EERSTE PRIJSJ. W. Delwel Valkenswaard

Een eenmalige behendigheidsoefening, door de vrijwillige brandweer alhier, van het radiaal en axiaal oprollen der nieuwste polypropyleen brandslangen. Gezien het realistisch karakter en de toestand van het terrein is het dragen van regenkleding alsmede laarzen dringend aangeraden.

Een korte inleiding door de fabrikant-eigenaar, met simultaan vertaling, over de bereiding van diepzeewier in een nieuw type Noordkoreaanse magnetron.

In de pauze zullen, waarschijnlijk, hapjes worden uitgereikt.

Een toelichting op de meest recente waarschijnlijkheidsberekeningen der daalcurve van niet homogene metallische verbindingen in levitatie geweest zijnde en ter voorbereiding op het 16e experiment met het Shikansen prototype.

Bij voorkeur geen vragen of discussie.

Regrets only.

TWEEDE PRIJSPieter de Kort Leiden

Vrijdag: studiogast bij de opname van het 5 uur durende marathoninterview met Bert de Vries.

DERDE PRIJSJ. D. J. Rienck Zwijndrecht

Wie gaat er mee naar Feyenoord?

EERVOLLE VERMELDINGENEllen-Marie Vogel Nijmegen

Binnenkort word ik vijftig. Ter ere daarvan nodig ik vijftig mensen, waaronder jou, uit voor een etentje op zondag 15 april. Jullie krijgen een heerlijk maal aangeboden, waarvoor ik 50 gulden neertel. Tussendoor is er amusement: de amateurcabaretier Chefke van Vleuten zal 50 moppen vertellen. Jullie worden verzocht elk 50 cadeautjes voor mij mee te brengen. Vanzelfsprekend mogen zich daarbij een heleboel kleinigheden bevinden, zoals een rolletje drop, een potlood, een vaatdoekje etc. etc. Laat je fantasie maar werken!!! Hoor ik zo snel mogelijk of je komt? Alvast 50 zoenen voor jou!

Aad Streng Eindhoven

(Contactadvertentie) Welke Abraham wil mij langs deze v.m. onsymp. w. ontm. in kl. cafe a.d. haven wr. de mensen nog gel. en tevr. zijn?

R. Broere Valkenswaard

(Zond een fotokopie van een) Dagvaarding van verdachte De Officier van Justitie in het Arrondissement Amsterdam dagvaardt Reinder Broere,

(etc., etc.) om te verschijnen op (etc., etc.) ter gerechtszitting van het Kantongerecht (etc., etc.) teneinde terecht te staan (etc.) omstreeks 18.- uur, in (etc.) met een door hem (etc.) rijdende op (etc.) de voor het openbaar verkeer (etc.) toen een voor hem (etc.) personenauto stopte, althans snelheid verminderde (etc.) verdachte, bestuurde motorrijtuig niet tijdig (etc.), althans op veilige wijze achter die personenauto (etc.) noch tijdig is uitgeweken teneinde voornoemde personenauto veilig en vrij (etc.), althans is aangegleden, waardoor aldaar de veiligheid van het verkeer (etc.).

Marc Kemmers Rotterdam

A.s. zondag te 14.00 uur hout professor Paardekoper bij mijn tuis een lezing over de niewe speling. Kom je? Het zou, zekers voor jouw (!), heel goedt zijn!

Norbert Bos Rotterdam

Tanneke Schuurvoets laat d.m.v. klankimprovisatie een eigen wereld ontstaan. Een wereld waar de stem een wolk kan zijn, de melodie de zee.

Neem eigen gevoel en stem mee!

Centrum 'Bio-toon' Peppelweg 21.

(DIT IS EEN ECHTE, gedrukt en al).

De opgave voor Woordspel 9:

Bedenk een zin die de conversatie doet verstommen.

Voorbeelden:

Mijn man speelt ook schaak, meneer Kasparov.

Iets verder open, graag.

Zeg, ik heb toevallig helemaal geen geld bij me... kun jij... ... dus ik brak zijn kaak. ... toch had Hitler op veel punten gelijk.

Pardon My Sarong - An me Hoela

    • G. L. van Lennep