Woltgens wil burger zien als 'citoyen', niet als client

DEN HAAG, 5 jan. - Bij het “opkomen voor de zwakkeren” heeft de PvdA de kiezer soms wat “paternalistisch” behandeld. De nadruk zou meer moeten liggen op de burger als zelfstandig en verantwoordelijk individu. Dit zegt PvdA-fractieleider Woltgens in een vraaggesprek met deze krant.

Hij pleit ervoor om terug te keren naar het begrip burger, “niet in zijn bourgeois-betekenis maar in zijn citoyen-betekenis”. Volgens Woltgens is de burger niet iemand “die in de watten gelegd hoeft te worden”. In zijn opvatting moeten burgers worden aangesproken op de kansen die ze bieden en op de mogelijkheden die ze hebben. Bij de PvdA is dat volgens hem “wat ondergesneeuwd geraakt. Bij ons was de burger vaak meer het slachtoffer of de client”.

Woltgens zegt dat “opkomen voor de zwakkeren” nog steeds de essentie van de sociaal-democratie is, maar hij erkent dat de goede bedoelingen van zijn partij wat bevoogdend konden overkomen. De fractievoorzitter van de PvdA introduceerde tijdens de algemene beschouwingen het begrip burgerzin als centrale invalshoek voor zijn partij om de toestand van de samenleving te bezien. “Burgerzin is de rekenschap die wij ons van elkaar geven. Niet alleen uit altruisme, uit welwillendheid, maar ook uit welbegrepen eigenbelang”. Sindsdien heeft hij herhaaldelijk gewaarschuwd voor de gevaren die de burgerzin bedreigen. Daarbij noemde hij de lakse overheid die onvoldoende toeziet op de naleving van regels en de burger die in anonimiteit kansen waarneemt om voor zichzelf op te komen.

Woltgens legt uit hoe de taakverdeling tussen Kok en hemzelf tot stand is gekomen. Kok komt volgens hem beter over als hij minder de partijleider is en “meer boven de partij staat. Ik durf de naam Drees bijna niet te noemen, maar eigenlijk is het zo wel een beetje”.

Pag. 3: Gesprek met Woltgens