Vernielingen aan tachtig graven in Stadskanaal

STADSKANAAL, 5 jan. - Vermoedelijk jongeren hebben in Stadskanaal ongeveer tachtig graven vernield, waaronder twintig graven van kinderen. Zerken zijn omvergetrokken en van andere grafstenen werden stukken afgeslagen. Ook vazen en bloempotten zijn kapotgeslagen.

De daders zijn volgens de politie volstrekt willekeurige te werk gegaan. Vier nabestaanden hebben aangifte gedaan. De politie gaat er op grond van voetsporen van uit dat de vernielingen op 2 januari zijn gepleegd door twaalf- tot vijftienjarigen. De vernielingen worden door de politie niet in verband gebracht met baldadigheden tijdens de viering van de jaarwisseling. Rechercheurs zullen maandag scholen in de omgeving van de begraafplaats bezoeken. Onderwijzers wordt gevraagd opmerkzaam te zijn op eventuele uitlatingen van leerlingen.