Unieke constructie voor winning gas en olie

ROTTERDAM, 5 JAN. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft deze week drie orders voor een groot platformcomplex voor olie- en aardgaswinning met een voor de Nederlandse offshore-industrie unieke constructie gegund aan aannemersbedrijven, voor in totaal 220 miljoen gulden. De gezamenlijke orders leveren 700 manjaren werk op.

In 'blok F3', in het noordelijke deel van het Nederlandse Continentaal Plat op 220 kilometer van Den Helder, moet in 1993 een groot platform met scheidingsinstallatie voor olie en gas met een betonnen olietank op de zeebodem, een accommodatie-platform en een verlaadstation worden opgeleverd.

De eerste order, voor de betonnen onderbouw van het platform, kost 100 miljoen gulden en is gegund aan het samenwerkingsverband van Hollandse Beton en Waterbouw in Gouda en Volker Stevin in Utrecht. Dat werk moet in juni 1992 klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de bovenbouw van het produktieplatform gefabriceerd door het Italiaanse bedrijf Belleli in Taranto. Dat werk kost eveneens ruim 100 miljoen gulden en moet eind 1992 worden opgeleverd. Het transport van de bovenbouw, het accommodatieplatform en de installatie van het geheel is voor 20 miljoen gegund aan Heeremac in Leiden. In de loop van dit jaar volgen nog orders voor het accommodatieplatform met bemanningsverblijven voor 34 personen, een helikopterdek en het verlaadstation.

In twee van de drie poten van het platform, die op de betonnen olietank worden verankerd, worden 'produktieputten' voor de winning van olie en gas geinstalleerd. De derde poot wordt gebruikt voor het transport van olie van de scheidingsinstallatie naar de tank. Van de tank wordt de olie via een pijpleiding naar een verlaadstation twee kilometer verder gepompt en vandaar per tanker aan land gebracht. Het aardgas komt via de 'Nougatleiding' ter hoogte van Den Helder aan land.