Tol Duitse snelwegen van de baan

BONN, 6 JAN. De Duitse regering ziet af van haar besluit heffingen in te voeren op het gebruik van de Duitse autosnelwegen omdat een dergelijke heffing niet conform de EG-normen zou zijn.

Juristen van de Europese Commissie in Brussel zijn van mening dat een verplichte jaarlijkse heffing op alle voertuigen die gebruik maken van de Duitse snelwegen, een ontuitvoerbare maatregel is.

De regeringscoalitie had in december het plan gelanceerd Duitse en buitenlandse automobilisten een heffing van 100 D-Mark (114 gulden) per jaar op te leggen voor toegang tot de snelwegen. Voor vrachtwagens en autobussen zou de heffing 1.000 a 2.000 D-Mark bedragen. Met dat geld zou de modernisering van het wegennet in de voormalige DDR gefinancierd kunnen.

Het plan ontketende een storm van protest onder zowel automobilisten, als onder vakbonden en de oppositie, omdat bondskanselier Helmut Kohl tijdens de verkiezingscampagne heeft gezegd dat hij de belastingdruk niet zou opvoeren om de Duitse hereniging te financieren.

Bonn is op zoek naar andere financieringsbronnen voor de modernisering van het wegennet in het oosten van het land. De kosten daarvan worden geraamd op op 100 miljard D-Mark per jaar. Gesproken wordt nu over een eventuele verhoging van de accijns op olieprodukten in Duitsland. Momenteel behoort die tot de laagste in West-Europa. (ANP)