Toenemend aantal aanvragen voor asiel in Nederland

DEN HAAG, 5 jan. - Vorig jaar hebben 21.208 personen afkomstig uit 95 landen asiel aangevraagd in Nederland. In 1989 bedroeg het totaal bijna 14.000, een aantal waarop ook het ambtenarenapparaat is afgestemd.

Justitie verwacht volgend jaar 25.000 asielzoekers. “Zeer nadrukkelijk zal de vraag aan de orde komen in hoeverre de behandelcapaciteit verder moet worden opgevoerd”, aldus het ministerie, dat geen uitsluitsel geeft over het aantal asielverzoeken dat tot een verblijfsvergunning heeft geleid. Tot half 1990 werden 705 vergunningen afgegeven. Uit Sri Lanka waren er vorig jaar 3.010 (14 procent) afkomstig, 2.202 (10 procent) uit Roemenie. Uit Irak kwamen 1.724 asielzoekers (8 procent), uit Somalie 1.690 (7, 9 procent), uit Libanon 1.196 (5, 6 procent) en uit Polen 1.185 (5, 6 procent). In december was er een opmerkelijke toestroom uit de Sovjet-Unie. (ANP)