Sturen van Nederlandse grondtroepen is zeer onwaarschijnlijk geworden; Fregatten worden bij Golfactie ingezet

DEN HAAG, 5 jan. - De twee Nederlandse fregatten in de Golf zullen in het geval van een gewapende actie tegen Irak mogen worden ingezet bij de verdediging van Amerikaanse schepen. Het is echter zeer onwaarschijnlijk geworden dat er Nederlandse grondtroepen naar het Golfgebied gaan. Wel is het zeker dat er een noodhospitaal wordt gestuurd, dat op een nader te bepalen plaats in de Verenigde Arabische Emiraten wordt opgebouwd.

Premier Lubbers en de ministers Ter Beek (defensie), Van den Broek (buitenlandse zaken) en Kok (vice-premier) hebben dit gisteren in gemeenschappelijk overleg besloten. Begin volgende week zal dit besluit aan het voltallige kabinet worden voorgelegd, dat het voornemen moet bekrachtigen. Ook de fractieleiders en de fractiespecialisten voor defensie en buitenlandse zaken van de beide regeringspartijen CDA en PvdA zijn gisteren in het deels telefonisch gevoerde overleg betrokken geweest.

Het zenden van grondtroepen is praktisch gesproken van den baan, hoewel in het weekeinde nog enkele mogelijkheden op dat terrein nader worden bestudeerd. Het probleem is dat het zenden van mariniers weinig zin heeft, doordat er geen Britse mariniers zijn, met wie de Nederlandse mariniers doorgaans oefenen en die over noodzakelijk materieel beschikken voor een zinvolle inzet. Aansluiting bij Amerikaanse mariniers is zeer moeilijk, omdat deze een geheel andere werkwijze hebben en over materieel beschikken dat niet aansluit bij dat van de Nederlanders.

Het klaarmaken van genie-eenheden en geneeskundige troepen, waar de Britten Nederland om hebben gevraagd, zou twee maanden tijd vergen. Bovendien hebben de Britten vooral behoefte aan hoger geschoolde artsen, chirurgen bijvoorbeeld. Daarover beschikken de Nederlandse strijdkrachten nauwelijks. Men zou militaire artsen, eventueel dienstplichtige op vrijwillige basis, kunnen sturen die een doorverwijzigingsfunctie vervullen. Daaraan hebben de Britten echter geen behoefte.

Onderzocht wordt dit weekeinde nog eens of NBC-eenheden, troepen die getraind zijn in het opruimen van een gebied na een aanval met chemische, atomaire en bacteriologische wapens, inzetbaar zouden zijn. Daar hebben de Britten eveneens om gevraagd. Het zou echter ook minstens enkele weken duren, voordat ze gestuurd zouden kunnen worden; bovendien zijn de meesten van hen dienstplichtigen, die in dit stadium niet gedwongen kunnen worden naar de Golf te gaan.

De Nederlandse noodhospitaal kan 35 gewonden herbergen; het beschikt over operatie-faciliteiten. Met het hospitaal gaan circa 40 mensen mee, 25 artsen an verpleegkundigen en 15 man technisch en ondersteunend personeel. Het noodhospitaal doet normaal dienst voor de mariniers wanneer deze in Noorwegen oefenen. Het zal zeer waarschijnlijk met een gecharterd vrachtvliegtuig naar de Emiraten worden getransporteerd.