SCHALK-HAARDERS

Eric Slot suggereert alsof er over de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog maar twee deelstudies verschenen, die hij met name noemt. Mag ik daaraan toevoegen het in 1986 verschenen boek 'Politierapport 1940-1945. Dagboek van een politieofficier' door H. Kraaijenbrink (Zutphen 1986, ISBN 90 6011 469 8).

    • C. F. J. Schriks