Oost-Europa slachtoffer van Franse blokkade

PARIJS, 5 jan. - De Franse blokkade van de besluitvorming in de Europese Gemeenschap over de vestigingsplaatsen van diverse Europese instellingen heeft tot gevolg dat de hulpverlening van de Gemeenschap aan Oost-Europa op een aantal gebieden niet van de grond komt. Dit is in welingelichte bron in Parijs vernomen en bevestigd door een woordvoerder van de Europese Commissie in Brussel.

De Franse regering wil niet meewerken aan enige besluitvorming over de plaats van vestiging van diverse EG-instellingen zolang de overige EG-landen niet akkoord zijn gegaan met Straatsburg als definitieve zetel van het Europese Parlement. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de Europese stichting voor beroepsopleiding niet aan het werk kan. De Franse regering weigert medewerking aan een besluit waar de stichting gevestigd moet worden.

De stichting is uitsluitend opgezet om managementstrainingen te geven aan burgers uit de landen in Centraal- en Oost-Europa. De oprichting van de stichting was al voor afgelopen zomer voltooid, op de plaats van vestiging na. Omdat Frankrijk zijn veto heeft uitgesproken over elke besluitvorming inzake de vestiging van alle EG-instellingen, is de de Europese managementstraining voor Oost-Europeanen nog steeds niet van de grond gekomen.

Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor het Europese milieu-agentschap. Hoewel dit instituut in de eerste plaats ten behoeve van de EG-lidstaten is opgezet, ligt het uitdrukkelijk in de bedoeling dat ook andere Europese landen van de diensten van het agentschap gebruik zouden maken. Daarbij werd gedacht aan de landen van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) maar ook aan landen als Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije die grote behoefte hebben aan informatie en deskundig advies bij de aanpak van de grote milieuproblemen waarmee ze worden geconfronteerd.

Italie heeft het afgelopen halfjaar als EG-voorzitter vergeefs geprobeerd een doorbraak te bewerkstelligen in de al vele jaren slepende kwestie over de definitieve plaats van vestiging van het Europese Parlement. De regering in Parijs houdt onverkort vast aan Straatsburg, terwijl sommige EG-landen zoals Belgie alsmede de meeste Euro-parlementariers meer voor Brussel voelen. In de Belgische hoofdstad is immers de Europese Commissie gevestigd, terwijl de meeste vergaderingen van de EG-ministerraad hier eveneens plaats vinden.

Om zijn positie kracht bij te zetten, blokkeert Parijs al geruime tijd elke besluitvorming over de 'zetels' van het parlement, het milieu-agentschap, het Europese merkenbureau en andere EG-instellingen. Van haar kant heeft de Belgische regering ook een veto in het vooruitzicht gesteld als Frankrijk de besluitvorming over Straatsburg zou willen forceren.