Oliepool opgericht door Asea-landen

Indonesie, Maleisie en Brunei, de drie olie-exporterende landen binnen de ASEAN, het samenwerkingsverband van zes Zuidoostaziatische landen, zijn bereid de drie andere Asean-landen (de Filippijnen, Singapore en Thailand) met hun olie-overschotten bij te staan als het in de Perzische Golf tot een oorlog komt en de aanvoer van olie stagneert. Daartoe zal door de olie-exporteurs een speciale pool worden opgericht.