Meer passagiers en vracht via R'dam Airport in 1990

Rotterdam Airport heeft in 1990 met 2.500 ton ongeveer dertig procent meer luchtvracht en met 300.000 passagiers acht procent meer passagiers verwerkt. Het aantal nachtvluchten op de luchthaven die vroeger de naam Zestienhoven droeg, is gedaald van 548 in 1989 naar ongeveer 350 vorig jaar. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers over 1990.