Maquettes nieuwe brug in R'dam

Rotterdam krijgt in een nieuwe stadsbrug, die de Boompjes verbindt met de Kop van Zuid. In het voorlichtingscentrum 'Het Nieuwe Rotterdam' zijn tot en met 20 januari maquettes, foto's en tekeningen te zien van drie ontwerpen voor deze brug, die in 1995 gereed moet zijn.

Twee daarvan zijn gemaakt door de Maarten Struijs, architect van de Rotterdamse Dienst Gemeentewerken: een brug waarvan het dek gedragen wordt door spankabels die vanuit een, excentrisch geplaatste pyloon ontspringen; en een brug gedragen door twee paar pylonen van ongelijke hoogte.

Het derde ontwerp is afkomstig van Ben van Berkel, van het Amsterdamse architectenkantoor Van Berkel en Bos. Deze brug is eveneens een zogeheten 1-pyloner, waarvan de pyloon een knik vertoont, op 85 meter hoogte. De totale hoogte van Van Berkels geknikte ontwerp is 148 meter, en is de hoogste van de drie. Van Berkels brug is tevens de duurste (circa 330 miljoen gulden; tien procent duurder dan de andere twee). Volgens de architect is dat bedrag slechts “een grove schatting” en verwacht hij dat het mogelijk is “daarop uiteindelijk nog te bezuinigen”.

De brug moet in 1995 het noordelijke deel van Rotterdam verbinden met de 'Kop van Zuid'. Op die plaats aan de zuidelijke Maasoever is in de komende jaren de bouw geprojecteerds van onder meer een nieuw metrostation, ruim 5.000 woningen en een groot aantal bedrijfspanden.

    • Lucette ter Borg