LAPS

In reactie op de brief van M. Cahen uit Vught (BB 22-12) het volgende:

In een Arbeiderspersuitgave van W. Pieterse uit 1938 lees ik op blz. 48 (Hoofdst. 10) de volgende zin:

'' Juffrouw Laps, zei Stoffel plechtig - en er was een gewichtig ogenblik aangebroken in het avondje van juffrouw Pieterse - Juffrouw Laps, je bent een zoogdier.''

Dat meester Pennewip dan daarna (H. 11) eerst Stoffels uitspraak moet bevestigen, en deze dan met behulp van de deductieve methode, culminerend in de vraag: “ Kunt gij eieren leggen, juffrouw Laps? Dit vraag ik maar, slechts dit, kunt gij eieren leggen... he? ”, nog moet illustreren, doet aan Stoffels eerste-recht, overigens pas na lang aandringen van zijn moeder die, enz., niets af.

Ik kan M. Cahen van harte aanraden Woutertje Pieterse opnieuw aan te schaffen en niet opnieuw uit te lenen, maar te herlezen en voor opzoekwerk beschikbaar te houden. Dit op herinnering moeten leven blijkt geen garantie tot de waarheid, en het is zo eenvoudig, immers: , “ 't staat in een boek”.

    • R. Platteeuw