Komende woensdag in Geneve; Irak stemt in met gesprek Baker en Aziz

BAGDAD, WASHINGTON, 5 jan. - Irak heeft ingestemd met het Amerikaanse voorstel voor een gesprek tussen de ministers van buitenlandse zaken James Baker en Tareq Aziz, volgende week woensdag in Geneve. Bagdad heeft wel gesteld dat de ontmoeting “binnen vijf minuten is afgelopen” als de VS hun standpunt in de Golfcrisis niet wijzigen.

In Washington is positief gereageerd op het Iraakse besluit door middel van een rechtstreeks gesprek alsnog te proberen een oorlog te voorkomen. President Bush zei gisteren dat het Iraakse besluit “aantoont dat Saddam Hussein zich bewust is van de ernst van de situatie”. Minder dan een week na het voorgenomen gesprek in Geneve, op 15 januari, loopt het VN-ultimatum over de ontruiming van Koeweit door Irak af.

Bush sloot gisteren uit dat Baker, al dan niet als gevolg van zijn gesprek met Tareq Aziz, alsnog naar Bagdad zou gaan voor een gesprek met de Iraakse leider Saddam Hussein. “Die optie bestaat niet meer”, aldus Bush. Hij voegde daaraan toe dat Saddam Hussein vijftien door de Amerikanen gesuggereerde data voor een dialoog van de hand heeft gewezen. De Amerikaanse president beloofde gisteren opnieuw dat Irak niet zal worden aangevallen als het zich uit Koeweit terugtrekt.

Minister Tareq Aziz zal in de ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Baker vasthouden aan een koppeling van het Golfconflict aan het Palestijnse vraagstuk, aldus het Iraakse persbureau INA gisteren. De VS hebben een dergelijke koppeling tot dusverre categorisch afgewezen. INA meldt dat het besluit positief te reageren op de Amerikaanse uitnodiging is genomen tijdens een spoedbijeenkomst van de Revolutionaire Commandoraad. Volgens radio-Bagdad is het positieve besluit een teken van respect voor de internationale publieke opinie en geen antwoord op de houding van de Amerikaanse regering in de Golfcrisis.

Het Amerikaanse televisiestation CBS meldde gisteravond, met aanhaling van “diplomatieke bronnen in Bagdad”, dat Irak bereid zou zijn zich geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit Koeweit. De ontmoeting tussen Baker en Aziz zou het begin kunnen zijn van directe onderhandelingen over het Golfconflict, aldus CBS.

De Britse omroep BBC maakt melding van op handen zijnde demonstraties in Bagdad waarin zou worden opgeroepen Koeweit prijs te geven. Dergelijke van hogerhand georganiseerde betogingen zouden de Iraakse leiding de gelegenheid moeten geven de 'volkswil' te volgen. Geruchten dat Saddam op deze manier de aftocht uit Koeweit zou willen dekken, zijn al eerder opgedoken.

President Bush zal vandaag in Washington de secretaris-generaal van de VN, Perez de Cuellar, ontmoeten. Het gesprek is een laatste poging van de secretaris-generaal om een gewapend treffen te helpen voorkomen, zo lieten VN-woordvoerders gisteren weten. Perez de Cuellar voerde gisteren in New York besprekingen met de Iraakse VN-ambassadeur.

De Franse president Mitterrand heeft gisteren geopperd dat de Veiligheidsraad zich nog een keer over het Golfconflict uitspreekt voordat de vijandelijkheden tegen Irak worden geopend. Hij voegde daar echter aan toe niet te staan op zo'n bijeenkomst omdat “de beslissingen al zijn genomen”. (Reuter, UPI, AP, AFP)