JUNGER

In uw artikel over Junger, dat zeer lezenswaard is, schrijft u 'uitwijdingen', wat 'uitweidingen' moet zijn. Een veel voorkomend misverstand, want dit woord komt niet van 'wijd' maar van 'weide'. Bijvoorbeeld zijn blik laten 'weiden'.

    • J. J. Wittenberg