JUNGER

In de rubriek 'Biografie' van het Zaterdags Boekenbijvoegsel van 8-12 besprak Marinus de Baar het boek Ernst Junger geschreven door Martin Meyer. Dat is een vreemde plek aangezien Meyers boek geen biografie is. Meteen in het voorwoord stelt Meyer namelijk: “ Eine Biographie war aus mehreren Grunden nicht beabsichtigt.” (p. 14)

Meyer is van mening dat “ Ernst Junger muss im Kontext der Zeitgeschichte gelesen werden und in der Konfrontation mit anderen Denkern und Dichtern”. Als de recensent het boek zorgvuldiger had gelezen en zich wat beter op de hoogte gesteld had over de secundaire literatuur over Junger dan had die fout vermeden kunnen worden. Een biografie over Junger is vooralsnog niet mogelijk aangezien zijn persoonlijke documenten bewaard worden in een niet-openbaar archief in Jungers huidige woonplaats Wilflingen. Slechts sommige documenten zijn gepubliceerd, waarbij het door H. Schwilk uitgegeven boek Ernst Junger. Leben und Werk in Bildern und Texten (1988) de meeste informatie verschaft. Verder was Junger niet in 1918, maar in 1923 enige tijd actief binnen het 'Freikorps Rossbach'.

Naschrift redactie:

Marinus de Baar wijdt in zijn recensie een passage aan het feit dat dit boek geen biografie in de engere zin van het woord is.

    • Drs. P. Drapers