JUFFROUW LAPS

Constant Vecht (Boekenbijvoegsel 1-12) meende, dat Woutertje Pieterse juffrouw Laps met zoogdier betitelde. 'Neen', zegt Jacqueline Wijchers (BB 8-12) het was Wouters broer Stoffel. M. Cahen (BB 22-12) daarentegen meent, dat het niet Wouter, noch Stoffel is geweest, maar meester Pennewip. Laatstgenoemde briefschrijver neemt in zijn bewering echter wel een kleine reserve op omdat hij op z'n geheugen moest afgaan.

Hoe zit het nu precies in elkaar? Ik beschik gelukkig over een boekwerk, waaruit ik de waarheid kan putten, t.w. De geschiedenis van Woutertje Pieterse, opnieuw uit de ideeen verzameld door prof. dr. N. A. Donkersloot, N. V. De Arbeiderspers, 1938.

Allereerst dit: Wouters broer Stoffel was derde ondermeester aan de stads-tussenschool. Hij was dus niet, zoals Cahen meent, 'op het letterzetten'. Dit laatste sloeg op zijn broer Laurens.

Moeder Pieterse wilde op een salie-avondje pronken met de geleerdheid van haar zoon en op haar dringend verzoek van “ Kom Stoffel, vertel jij nou 'reis wat” kwam er een verhandeling, die uitmondde in “ Juffrouw Laps je bent een zoogdier”. Hierop ontstond grote opwinding en het salie-avondje zou voortijdig zijn afgebroken wanneer niet onverwacht meester Pennewip was verschenen om z'n beklag te doen over Woutertje. De gastvrouw maakte van de gelegenheid dankbaar gebruik om de gemoederen wat tot bedaren te brengen. Stoffel had immers gezegd: het stond in een boek... welnu wat in een boek stond, moest meester Pennewip weten en dus “ Meester riep ze, is 't waar, dat juffrouw Laps 'n zoogdier is? ”.

'' Juffrouw Laps, gij behoort inderdaad tot de klasse der zoogdieren'', luidde het antwoord. Na haar protest (Maar, meester hoe kan uwe dat zeggen? Mijn vader was in granen... ) volgde een biologisch getint college van de kant van Pennewip, maar dat verhaal laat ik nu verder maar rusten.

    • D. Beeksma