Jonge Oostduitsers zoeken massaal beter betaalde banen; Trek naar westen houdt aan

BONN, 5 jan. - De gunstige economische vooruitzichten in West-Duitsland, waar een groei van 3, 5 procent en verder stijgende werkgelegenheid wordt verwacht, zal in de loop van dit jaar voor een toeloop van omstreeks 180.000 Oostduitsers zorgen. Ook zullen circa 275.000 Oostduitsers weliswaar niet verhuizen maar wel, als pendelaar, werk in de oude Bondsrepubliek zoeken.

Dit voorziet de afdeling onderzoek van het Duitse bureau voor werkgelegenheid in Neurenberg (BfA). In veel gevallen zal het daarbij juist gaan om jongere en goed opgeleide Oostduitsers die in hun eigen omgeving slecht kunnen worden gemist. De toch al moeilijke aanpassing van de vroegere DDR aan de nieuwe omstandigheden van de sociale markteconomie zal door deze binnen-Duitse migratie nog lastiger worden. Hoewel het Westduitse bedrijfsleven een groot tekort heeft aan gekwalificeerde jonge vakmensen en hun komst een extra economische impuls voor de 'oude' Bondsrepubliek zou betekenen, waarschuwt het BfA dat de opbouw van de vroegere DDR en een zo snel mogelijk herstel van de werkgelegenheid daar voorrang moeten hebben.

Uit Oost-Europa zijn in 1990 circa 400.000 Aussiedler (mensen van Duitse afstamming) naar de Bondsrepubliek gekomen. Van deze aparte groep, die volgens de Duitse wetgeving recht op toelating heeft en daarom niet hoeft te verzoeken, zoals andere emigranten of asielzoekers, kwamen er 148.000 uit de Sovjet-Unie, 134.000 uit Polen en 111.000 uit Roemenie. In 1989 kwamen 370.000 Aussiedler naar de toenmalige Bondsrepubliek, dit jaar wordt op een veel groter aantal gerekend.

De economische aantrekkingskracht van de Bondsrepubliek heeft in 1990 tot een record van 193.000 asielaanvragen geleid, zestig procent meer dan in 1989. Uiteindelijk zal overigens maar een beperkte groep aanvragers asiel krijgen omdat in een overgroot aantal gevallen asiel wordt gevraagd door mensen die daarvoor geen politieke maar economische redenen hebben. Vaak gaat er echter tussen het moment van aanvraag en een definitieve afwijzing, al dan niet na ingewikkelde beroepsprocedures, zoveel tijd steken dat dan alsnog op humanitaire gronden wordt besloten om een permanente verblijfsvergunning te verlenen.

Oskar Lafontaine, de man die als kandidaat-kanselier van de SPD een nederlaag leed bij de Bondsdagverkiezingen van 2 december, had er in zijn campagne al voor gepleit om het asielrecht niet verder te laten functioneren als een soort immigratiewetgeving, maar een nieuwe immigratiewet te ontwerpen. In de lopende coalitie-onderhandelingen wordt in elk geval nagedacht over een wijziging van de geldende asielwetgeving. Namelijk zo dat de beoordelingscriteria worden verduidelijkt en snellere beslissingen mogelijk worden.

De krant van de vroegere Oostduitse vakbeweging Tribune wordt opgeheven, ondanks het feit dat het dagblad nog altijd winst maakt. De zeventig leden van de staf van de krant worden per 31 maart ontslagen. De oplage van de krant is sinds de val van het communistische regime in de DDR teruggelopen van 280.000 naar 100.000. De Duitse vakbond IGB heeft protest aangetekend bij de uitgever van de krant en beschuldigt hem ervan het geld te willen gebruiken voor andere, meer winstgevende publicaties.

    • J. M. Bik