J. W. van Pagee

J. W. van Pagee (40) is benoemd tot secretaris van de Vereniging van Rotterdamse Controlebedrijven (VEROCO) als opvolger van drs H. H. de Vries die met pensioen gaat. Pagee is secretaris van de Havenondernemingsvereniging SVZ, waarbij VEROCO is aangesloten. Circa 25 Rotterdamse controlebedrijven zijn aangesloten bij VEROCO. Deze bedrijven zijn voornamelijk actief op het terrein van kwaliteitscontroles op goederen die worden aan- of doorgevoerd in de Rotterdamse haven. Het analyseren van monsters, het vaststellen van gewicht, hoeveelheid, kwaliteit en conditie, en de afgifte van kwaliteitscertificaten behoren tot het werkterrein.