Half miljoen

Max de Jong wil voor directeurspost bij de NOS een half miljoen hebben (NRC Handelsblad, 22 december). Hij probeert het want het is hem al eerder gelukt. Hij ontving niet alleen een extra hoog salaris bij de Perscombinatie maar toen men hem daar kwijt wilde toucheerde de top-manager ook nog eens een gouden handdrukje van bijna twee miljoen.

Top-directeuren en top-managers worden er nooit veel slechter van als de kansen van bedrijven keren of als er een fusie moet worden doorgedrukt. De klappen zijn altijd voor de niet zo hoog geplaatste werknemer die toch net zo hard gewerkt heeft voor het bedrijf. Max de Jong vindt 170.000 gulden niet genoeg maar gelukkig wil minister d'Ancona wel bijspringen. Het is immers maar voor drie jaar en dat is bij elkaar slechts een miljoen. De NOS-medewerkers die straks ontslagen moeten worden zullen van De Jong te horen krijgen dat bezuiniging nu eenmaal noodzaak is.

Al die andere werknemers hebben van premier Lubbers te verstaan gekregen dat het parool is: 'loonmatiging'

    • Drs. L. Akkermans