Goederenvervoer in haven Amsterdam naar nieuw record

De goederenoverslag in de Amsterdamse haven is in 1990 met zes procent toegenomen tot een recordhoogte van 30, 5 miljoen ton. Voor het gehele Noordzeekanaalgebied schat het Amsterdamse havenbedrijf dat overslag meer dan 45 miljoen ton heeft bedragen.

Deze vervoerstoename komt vrijwel geheel voor rekening van de aanvoer van goederen, die met bijna 9 procent steeg. De afvoer nam eveneens toe, zij het met maar 0, 3 procent, die vooral was te danken aan een stijging in de sector minerale olien. De stukgoederenoverslag nam evenwel af omdat het traditionele transport van stukgoederen steeds meer door containervervoer wordt vervangen.