Gestrand vrachtschip totall loss verklaard

DEN HAAG, 5 januari - Het Britse vrachtschip Maersk Yare dat even ten zuiden van de Scheveningse haven op achthonderd meter uit de kust gekanteld ligt, is door de assuradeur van de eigenaar totall loss verklaard. Daarmee is onduidelijk geworden of een nieuwe bergingspoging zal worden ondernomen.

Het gekapseisde schip blijft daar mogelijk nog een tijd voor de kust liggen, nu Rijkswaterstaat heeft laten weten niet van plan te zijn om de Wrakkenwet van toepassing te verklaren op het schip, dat daardoor zo snel mogelijk geborgen zou moeten worden.

Rijkswaterstaat maakt alleen gebruik van de bevoegdheden die de Wrakkenwet biedt als er gevaar of schade dreigt voor het overige scheepvaartverkeer, de kust of het milieu. Daar is volgens een woordvoerder geen sprake van. Het bergingsbedrijf Smit Tak Internationale hoopte gisteren nog rond twintig ton olie en smeermiddelen uit het wrak te pompen.

De bergers trokken de Maersk Yare in de oudejaarsnacht vlot van het Scheveningse strand. Toen het transport anderhalve mijl op weg was in de richting van Rotterdam begon het schip zwaar slagzij te maken. De slepers kozen er toen voor de vrachtvaarder uit de vaarroute, terug naar het strand te slepen om hem daar aan de grond te zetten. Kort daarop kantelde het schip in zijn geheel.

Nu de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar, het Deense bedrijf Maersk Company Ltd. in Londen het schip totall loss heeft verklaard kan het onder de kust worden gesloopt. Aan dek hangen nog altijd enkele tientallen trailors aan kettingen, die 'general cargo' bevatten, zoals staal, koekjes, televisies, wasmachines en medicijnen. Een behoorlijke hoeveelheid lading uit losgeslagen trailors is inmiddels op het strand aangespoeld. Het transportbedrijf Norfolk Line waarvoor de Maersk Yare van Great Yarmouth naar Scheveningen voer hoopt dat de resterende lading nog kan worden gered.

Smit Tak wilde gisteren geen commentaar geven op berichten als zou de eigenaar een offerte zijn gedaan om het schip alsnog onder de kust weg te halen. Donderdag, toen er nog geen totall lossverklaring was verwachtte Smit Tak nog wel een bergingsplan te kunnen indienen. Met instemming van de eigenaar zou kon daar eventueel onmiddellijk mee worden begonnen.

Zou Maersk afstand van het wrak doen, dan zal Rijkswaterstaat het laten opruimen op kosten van de verzekeringsmaatschappij.