Gedragscode voor musea bepleit

AMSTERDAM, 5 jan. - De Nederlandse Museumvereniging wil dat in Nederland een gedragscode wordt ingevoerd voor musea. In die code moeten regels komen ten aanzien van de internationale handel in kunstvoorwerpen, de commercialisering van museale activiteiten en het afstoten van collecties.

De Code of Ethics van de International Council of Museums zou moeten dienen als richtsnoer. Op 8 februari wordt tijdens een symposium in het Tropenmuseum in Amsterdam gediscussieerd over de voor- en nadelen van een gedragscode. Dan wordt ook de uitslag bekend gemaakt van een enquete over de wenselijkheid van het invoeren van een gedragscode. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Museumvereniging is nu al duidelijk dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse musea voorstander is van invoering van een dergelijke code.

De aanleiding tot de discussie vormen de toenemende invloed van de commercie op de kunst- en cultuurwereld en de verschillende meningen over verkoop van collecties of afzonderlijke kunstwerken om andere zaken te kunnen financieren.

De kleine musea voldoen op het ogenblik veelal niet aan standaardcriteria voor beheer en restauratie. “Het publiek verwacht van een museum een bepaalde mate van zorg voor de collectie. Met name voor bruikleengevers zijn goede garanties belangrijk”, aldus Manus Brinkman van de Museumvereniging. Overigens loopt Nederland, vergeleken met andere landen, op dit gebied voor, aldus Brinkman. Alleen in de Verenigde Staten en Engeland is men verder met de invoering van een gedragscode. (ANP)