Experts niet bezorgd over abortusziekte

Rotterdam, 5 jan. Ook op het bedrijf van een rundveehouder in het Zuid-Limburgse Itteren is gisteren een geval van abortus Bang geconstateerd. De boer zal al zijn 51 koeien moeten afmaken. Donderdag meldde de Gezondheidsdienst voor dieren in Zuid-Nederland (in Boxtel) al gevallen van abortus Bang in Oirschot en Echt.

Volgens drs. C. Danen, hoofd afdeling rundveegezondheidszorg van de dienst, is de situatie niet verontrustend. “Elk jaar doen zich wel twee of drie geisoleerde gevallen van abortus Bang voor”, aldus drs. C. Danen, hoofd afdeling rundveegezondheidszorg van de dienst.

Niet bekend

Abortus Bang of brucellosis is een besmettelijke ziekte die door de bacteriesoort Brucella abortis bovis wordt overgedragen. De bacterie (voor het eerst geisoleerd door Bang en Stribolt) veroorzaakt bij drachtige koeien een ontsteking van de vruchtvliezen en afsterving van de vrucht. Die dode vrucht wordt afgestoten, het zogenoemde verwerpen.

Vrucht, vruchtwater en nageboorte zijn zeer besmettelijk voor runderen. Omdat de nageboorte doorgaans lang uit de koe blijft hangen kan de bacterie zich snel verspreiden. De beesten besmetten zich door likken of via wondjes aan huid of klauwen.

De runder-Brucella kan ook schapen en geiten infecteren, al komt dat in Nederland niet voor. Zelfs mensen lopen gevaar, in het bijzonder veehouders, verloskundigen en veeartsen die met hun handen in een besmet geboortekanaal kwamen. De typische beroepsziekte - hier zeer zeldzaam - uit zich in een golvend koortsbeeld en gewrichtsaandoeningen.

Nederland kent een dubbel bewakingssysteem voor abortus Bang. Boeren die een abortus constateren (per jaar 'verwerpt' zo'n twee a drie procent van de koeien) moeten een bloedmonster van de ongelukkige koe laten nemen.

Daarnaast is er de melkbewaking: melkophalers nemen geregeld melkmonsters die bij de gezondheidsdienst worden geanalyseerd. In Brabant en Limburg wordt eens per twee weken bemonsterd.

Zowel in melk als bloed wordt gezocht naar anti-stoffen tegen Brucella, een eenduidige diagnostische test omdat vaccinatie tegen Brucellose (waardoor ook antistoffen ontstaan) hier verboden is. Het geval Oirschot werd via de melkcontrole opgespoord, in Itteren en Echt kwam echt abortus voor.

Zeker als zich op een bedrijf een abortus heeft voorgedaan zal de gezondheidsdienst besluiten alle dieren te laten afmaken. De geinfecteerde dieren worden via een speciale slachtlijn afgevoerd en vernietigd, de niet geinfecteerde worden gemerkt aangevoerd en normaal in het verkeer gebracht.

De gezondheidsdienst in Boxtel onderzoekt de aanwezigheid van Brucella in de omgeving van de getroffen bedrijven aan bloed- en melkmonsters. De laatste grote uitbraak van abortus Bang deed zich voor in december 1988 toen Nederlands grootste rundveebedrijf in Erp al zijn 900 koeien moest afmaken.